Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Staten ersätter kommunernas kostnader för covid-19 till fullo också i fortsättningen

Social- och hälsovårdsministeriet
2.12.2021 15.57 | Publicerad på svenska 3.12.2021 kl. 9.49
Pressmeddelande 384

Regeringen har förbundit sig att ersätta alla direkta kostnader som hänför sig till covid-19, som till exempel kostnader för testning, så länge epidemiläget och genomförandet av coronastrategin förutsätter det.

Utgifterna ersätts så som utgifter utanför ramen åren 2021–2023. En del av det anslag som reserverats för år 2021 har överförts till år 2022. För kostnader som uppkommer under år 2022 kan man ansöka om tilläggsfinansiering via tilläggsbudgetförfarandet.  

I december kommer social- och hälsovårdsministeriet att fatta besluten om statsunderstöden till kommunerna och samkommunerna för de direkta kostnader som uppkommit mellan den 1 januari och 31 augusti 2021, dvs. kostnader för testning, smittspårning, vaccinationer och vårdkostnader.  

I januari 2022 utlyses understöd för de kostnader som uppkommit i slutet av 2021. Understöden beviljas enligt statsrådets förordning om statsunderstöd för vissa kostnader som den offentliga social- och hälsovården orsakas 2021 på grund av covid-19-pandemin (860/2021).

Senare utfärdas en särskild förordning om ersättningsförfarandet för år 2022.  

Ytterligare information:

Annakaisa Iivari, direktör, tfn 0295 163 371, [email protected]
 

 
Tillbaka till toppen