Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådet utfärdade en förordning om ersättningstaxa för coronavirustestning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2022 13.38
Pressmeddelande 168/2022

Enligt förordningen är ersättningstaxan för PCR-tester fortsättningsvis 100 euro.

Statsrådets bemyndigande att utfärda förordning har fortsatts i fråga om ersättningstaxan för coronavirustestning. Bemyndigandet gör det möjligt att genom förordning bestämma en högre ersättningstaxa än den ersättningstaxa som FPA fastställer i normala fall. I normala fall är taxan 56 euro. 

Syftet med höjningen av taxan är att förbättra sjukförsäkrades ekonomiska möjligheter att komma till sådana undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19 (PCR-test) som utförs av en privat tjänsteproducent i stället för inom den offentliga hälso- och sjukvården. Genom en högre ersättningstaxa vill man också uppmuntra uppmuntra arbetsgivare att erbjuda testning inom företagshälsovården.

Förordningen gäller till och med den 31 december 2022.

Mer information: 

Emmi Vettenranta, sakkunnig [email protected]
Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, [email protected]

 
Tillbaka till toppen