Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Tobakslagen har skärpts - logotyperna på förpackningar för tobaksprodukter och elektroniska cigaretter tas bort

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2022 14.18 | Publicerad på svenska 13.4.2022 kl. 14.59
Pressmeddelande 102/2022
tupakka-aski

Tobakslagen blev strängare den 13 april 2022. Varumärkenas visuella profiler och logotyper tas bort från förpackningar för tobaksprodukter, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Syftet är att tobaksprodukterna ska vara mindre attraktiva särskilt för ungdomar. Statsrådet har föreslagit att ändringarna ska stadfästas, och republikens president har stadfäst dem.

Ändringarna i tobakslagen träder i kraft den 1 maj 2022, med undantag av bestämmelserna om förenhetligandet av förpackningarna som träder i kraft den 1 maj 2023. Genom förordning utfärdas bestämmelser om de tekniska detaljer som gäller förpackningarnas och produkternas utseende. 

Förbudet mot karakteristiska dofter och smaker utvidgas

Karakteristiska dofter och smaker på cigaretter, rulltobak och elektroniska cigaretter förbjöds redan år 2016 i samband med totalreformen av tobakslagen. De vanligaste karakteristiska smakerna på tobaksprodukter är choklad, jordgubb och menthol, som skapas med hjälp av tillsatsämnen.  

Nu har förbudet utvidgats och gäller också sådana produkter som kunden kan använda för att själv ändra tobaksprodukternas smak. Det gäller till exempel de smakkort som konsumenten kan sätta i cigarettasken för att ändra smaken. Förbudet gäller från och med den 1 maj. Efter det får nya produkter inte längre levereras till marknaden. De produkter som redan finns i butikerna och förråden får säljas fram till den 30 april 2023. 

Förbud mot tobaksrökning på utomhuslekplatser och allmänna badstränder

Tobaksrökning på utomhuslekplatser och allmänna badstränder förbjuds. Förbudet på allmänna badstränder gäller från ingången av maj till utgången av september. Genom ändringen skyddar man i synnerhet små barn mot skadorna av passiv rökning. Genom ändringen vill man också minska den nedskräpning och de miljöolägenheter som rökningen leder till. 

De tillverkare och importörer av produkter som avses i tobakslagen måste i fortsättningen betala en årlig tillsynsavgift till Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården), som baserar sig på produkternas försäljningsvolymer. Inkomsterna ska användas för att effektivisera produkttillsynen. 

Genom ändringarna i tobakslagen genomförs det mål i regeringsprogrammet för Sanna Marins regering som gäller att minska beroendeproblemen och tobaksrökningen. Arbetet med detta fortsätter i arbetsgruppen för utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken. Arbetsgruppen tillsattes i februari i år och kommer att framföra sina förslag i början av år 2023.   

Mer information:

Laura Terho, jurist, tfn 0295 163 550 
Jaana Markkula, specialsakkunnig, tfn 0295 163 639 (allmänna tobakspolitiken) 

[email protected]
 

 
Tillbaka till toppen