Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Under julveckan gick färre människor och testade sig för corona - antalet rapporterade fall minskade

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2020 20.07 | Publicerad på svenska 31.12.2020 kl. 11.48
Pressmeddelande 320/2020
Korona Drive In -testausaseman kyltti

I Finland konstaterades färre fall av coronavirussmitta under julveckan (vecka 52). Det togs också mycket färre tester än under de föregående veckorna. Därför är det möjligt att smittfallen syns i rapporteringen först under de närmaste veckorna.

Under de senaste två veckornas uppföljningsperiod (veckorna 52–53) rapporterades det sammanlagt 3950 nya fall, vilket är nästan 2000 färre fall än under de två föregående veckorna. Incidensen av nya fall var 71 per 100 000 invånare och under den föregående tvåveckorsperioden 93 fall per 100 000 invånare.

Antalet smittfall har minskat från och med början av december och den här positiva utvecklingen är eventuellt ett resultat av de omfattande och heltäckande rekommendationerna och begränsningarna. Under vecka 52 gjordes det nästan en fjärdedel färre tester än under de två föregående veckorna. Antalet coronafall har hållits på samma nivå som föregående vecka, vilket är ett gott tecken. Men detta kan också bero på att människor med symtom inte gick och testade sig med samma låga tröskel som förut på grund av att det var julhelg. Därför kan man eventuellt se en ökning av coronafallen under de närmaste dagarna och veckorna. Epidemiläget och behovet av sjukhusvård följs upp noggrant också vid årsskiftet.


Antalet smittfall i de äldre åldersgrupperna har jämnat ut sig

Vecka 52 gällde cirka 73 procent av fallen personer under 50 år, och omkring 40 procent personer under 30 år. Andelen fall hos personer över 60 år var cirka 14 procent, och andelen fall hos personer över 70 år lite under 8 procent. I de äldre åldersgrupperna ökade fallen inte längre så som under de föregående veckorna.  

Fram till den 30 december har det konstaterats 35 858 sjukdomsfall och rapporterats 556 dödsfall relaterade till sjukdomen. Antalet människor som tillfrisknat är uppskattningsvis cirka 29 000, vilket är cirka 80 procent av alla konstaterade smittfall.

Den 30 december vårdades sammanlagt 211 patienter på sjukhus, och av dessa är 30 personer i intensivvård. Inom den specialiserade sjukvården vårdades 83 patienter, och på avdelningarna inom primärvården 98 patienter. Antalet patienter som vårdas på bäddavdelningar minskade jämfört med de två föregående veckorna. Antalet patienter inom intensivvården har hållits på samma nivå i ungefär tre veckor.  

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)  
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)