Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet och Arbetshälsoinstitutet informerar
Undersökning: Kvinnorna ligger lägre i hierarkin än männen redan i början av arbetskarriären

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2023 9.32
Pressmeddelande
Experter på hybridmöten. Tre arbetstagare i förhandlingsrummet, tre arbetstagare deltar på distans. Alla lyssnar koncentrerat på en person utanför bilden.
Figurationsbild

Skillnaden mellan kvinnors och mäns genomsnittliga inkomster är lite under 16 procent på hela arbetsmarknaden i Finland. Skillnaden beror delvis på hur arbetet fördelas mellan män och kvinnor. Enligt undersökningsresultaten ligger kvinnorna på de lägre hierarki- och lönenivåerna redan i början av arbetskarriären. Undersökningen är en del av programmet för lika lön 2020-2023.

Undersökningen om skillnaderna mellan månadsavlönade kvinnors och mäns arbetskarriärer inom den finländska industrin 1995–2020 finansierades av social- och hälsovårdsministeriet och genomfördes av Statistikcentralen och gick ut på att utreda skillnaderna mellan kvinnors och mäns arbetskarriärer och sambandet med kvinnors och mäns löneskillnader. I Finland har man inte forskat mycket i hur arbetskarriärerna inverkar på löneskillnaderna. Undersökningen fyller denna lucka.

Enligt specialforskare Pekka Laine från Statistikcentralen uppkommer skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner redan när människan träder in på arbetsmarknaden eftersom de mansdominerade utbildningarna i ICT och teknik leder männen in i branscher med bättre lön redan i början av arbetskarriären. Enligt Laine avancerar männen, med undantag för den allra lägsta hierarkinivån, också snabbare i sin arbetskarriär än kvinnorna. Och männens löner stiger också mer vid avancerandet än kvinnornas. Karriärutvecklingen granskades på fyra kompetensnivåer. Skillnaderna i hur kvinnor och män avancerar är störst på den mittersta kompetensnivån. Enligt forskaren beror det sannolikt på att det glastak som gör det svårare för kvinnor att avancera finns just mellan dessa nivåer.    

Det behövs effektivare åtgärder för att göra det lättare för kvinnor att avancera i arbetet

Forskningsdirektör Antti Kauhanen från Etla konstaterar i sin ekonomiska litteraturöversikt att differentieringen av kvinnors och mäns arbetskarriärer börjar redan innan de kommer in i arbetslivet på grund av att de väljer olika utbildningar. Enligt Kauhanen visar den senaste undersökningen att också de sociala normerna är en stor orsak till skillnaderna. Kauhanen säger att kvinnornas arbetskarriär och lön påverkas mycket när kvinnan får sitt första barn.

En annan betydande orsak bakom karriärutvecklingen är de stereotypa utbildningsvalen. Kvinnornas möjligheter att arbeta och avancera i arbetet behöver förbättras genom att bekämpa diskriminering vid rekrytering eller på grund av till exempel graviditet. Kvinnornas avbrott i arbetskarriären kan minskas till exempel genom att dela på föräldraledigheterna på ett mera jämlikt sätt.  

Rapporten innehåller en ekonomisk litteraturöversikt och en granskning av skillnaderna mellan kvinnors och mäns karriärutveckling och av deras effekt på löneskillnaderna mellan kvinnor och män  med månadslön som började arbeta inom industrin i Finland under åren 2002–2020. Undersökningen ingår i forskningsprojektet om segregation och löneskillnader mellan könen (2022-2024).  
 

Mer information

Social- och hälsovårdsministeriet: Outi Viitamaa-Tervonen, projektchef, tfn 0295163230, [email protected] 
Statistikcentralen: Pekka Laine, specialforskare, tfn 0295513493, [email protected]
Etla: Antti Kauhanen, forskningsdirektör, tfn 050 5697627, [email protected]