Hoppa till innehåll

Vaccineringen mot covid-19 påskyndas med hjälp av den privata hälso- och sjukvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.00 | Publicerad på svenska 21.12.2022 kl. 10.46
Pressmeddelande 312/2022
koronarokote

Statsrådet fattade idag beslut om att vaccin mot covid-19 ska överlåtas till aktörer inom den privata hälso- och sjukvården. Avsikten med beslutet är att även andra personer än de som riskerar att allvarligt insjukna i covid-19 ska kunna bli vaccinerade.

Höstens och vinterns påfyllnadsdos erbjuds enligt myndighetsrekommendation eller utan rekommendation alla över 18 år i 20 EU-länder, och i ett land erbjuds alla över 30 år denna påfyllnadsdos. I Finland erbjuds närmast de personer som riskerar att insjukna i allvarlig covid-19 påfyllnadsdoser avgiftsfritt inom den offentliga hälso- och sjukvården i enlighet med vad Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar. 

– Finland har fått en avsevärd mängd av vaccinet och det räcker även till andra än endast de som hör till riskgrupperna. Avsikten med överlåtelsen är att förbättra tillgången på vaccin i hela landet, så att alla som är över 18 har möjlighet att få en påfyllnadsdos om de vill, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Om företagshälsovården deltar i vaccineringen, kan det främja tillgången på vacciner ifall personalen inte räcker till i vissa kommuner. Värdet på de vacciner som överlåts får uppgå till högst 500 000 euro per företag. I praktiken är det fråga om statligt stöd som beviljas med stöd av Europeiska unionens förordning och bestämmelser om stöd av mindre betydelse. 

Vid utgången av 2023 har vaccin till ett värde på sammanlagt högst nio miljoner euro överlåtits. Institutet för hälsa och välfärd överlåter vaccinet till sjukvårdsdistrikten och välfärdsområdena, och dessa överlåter vaccinet vidare till privata aktörer inom hälsobranschen. När överlåtelserna planeras, beaktas först hur stor mängd av vaccinet som behövs för att vaccinera riskgrupperna.

Mer information

Tuula Helander, direktör, tfn 0295 163 480, tuula.helander(at)gov.fi

Taneli Puumalainen, avdelningschef, tfn 0295 163 280, taneli.puumalainen(at)gov.fi