Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

För forskningen i socialt arbete på universitetsnivå beviljas statlig forskningsfinansiering från och med den 1 september

Social- och hälsovårdsministeriet
11.6.2020 14.10
Pressmeddelande 149/2020

I fortsättningen kan statlig forskningsfinansiering också fås för forskning i socialt arbete på universitetsnivå. Målet är bland annat att öka kunskapen om effekterna av de metoder som används inom socialt arbete, utveckla arbetsmetoder som baserar sig på forskningsrön och stärka den forskningsbaserade verksamhetskulturen inom socialt arbete.

Social- och hälsovårdsministeriet kan årligen bevilja finansiering för forskningsprojekt som kan bedöms vara förenliga med insatsområdena och målen för forskningen inom socialt arbete. Bestämmelser om insatsområdena utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Förordningen som gäller år 2020 utfärdas under augusti månad. I fortsättningen fastställs forskningens insatsområden i en utvärderingsgrupp som tillsätts av social- och hälsovårdsministeriet och som också ska följa genomförandet av projekten.

År 2020 har 4 miljoner euro reserverats för forskning kring socialt arbete på universitetsnivå.

Bestämmelser om finansieringen av forskning i socialt arbete på universitetsnivå finns i socialvårdslagen. Till lagen har tagits in en ny paragraf om finansieringen (60 c§) . Republikens president stadfäste lagen torsdagen den 11 juni. Lagen träder i kraft den 1 september 2020.

Ytterligare information

Juha Luomala, socialråd, tfn 0295 163 492

Tillbaka till toppen