Hoppa till innehåll

Finland fick europeiskt trafiksäkerhetspris för betydande framsteg i vägtrafiksäkerheten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2024 13.41 | Publicerad på svenska 24.6.2024 kl. 13.11
Pressmeddelande
Bild: Markus Pentikäinen, Keksi/LVM.

Finland har tilldelats European Transport Safety Councils (ETSC) trafiksäkerhetspris 2024. Utmärkelsen beviljades för långvarigt och framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete samt för en omfattande strategi och åtgärder för att förbättra säkerheten för alla vägtrafikanter. Finland tilldelades priset för första gången.

Priset delades ut vid en trafiksäkerhetskonferens som ETSC arrangerat i Bryssel där också den årliga europeiska trafiksäkerhetsrapporten presenterades. Kommunikationsminister Lulu Ranne mottog priset.

– Jag vill tacka och gratulera alla finländare som dagligen arbetar för att förbättra trafiksäkerheten. Detta pris uppmuntrar oss att fortsätta vårt viktiga arbete för att förbättra säkerheten. Den största belöningen är dock varje dödsfall eller skada vi kan förhindra i trafiken, säger minister Ranne.

I Finland har antalet dödsfall i vägtrafiken minskat med 29 procent under decenniet fram till 2023, medan den genomsnittliga minskningen inom EU-området bara varit 16 procent. Trafiksäkerhetsarbetet har varit mycket intensivt sedan 2000 och Finland har vidtagit åtgärder på bred front för att förbättra trafiksäkerheten.

– Säkerheten och förbättrandet av den, såväl inom trafiken som i hela samhället, står högt på regeringens prioriteringslista. I Finland har trafikdödligheten sjunkit klart under de senaste åren, men också ett enda dödsfall är för mycket. Vi måste samarbeta mer effektivt för att förbättra trafiksäkerheten. Barn och unga män är målgrupper vars trafiksäkerhet kräver särskild uppmärksamhet, konstaterar minister Ranne.

Målet är att förbättra säkerheten för alla transportslag

Finlands regering har som mål att antalet dödsfall i trafiken och allvarliga skador år 2050 ska vara noll. Uppnåendet av detta mål stöds av trafiksäkerhetsstrategin som gäller alla transportslag. Den omfattar 103 åtgärder som ska förbättra trafiksäkerheten inom olika sektorer, allt från trafikövervakning till hälso- och sjukvård och utbildning. För varje åtgärd har det utsetts en ansvarig part som svarar för att genomförandet av åtgärderna inleds, främjas och samordnas. Kommunikationsministeriet följer kontinuerligt upp genomförandet och effekterna av trafiksäkerhetsstrategins åtgärder.

– Vi måste få alla finländare, ung som gammal, att förbinda sig till en trygg trafikkultur. Lagar och restriktioner räddar människoliv endast om de följs. Använd flytväst, mobilerna bort då ni kör och sluta köra i kapp. En förare ska alltid vara rusmedelsfri och i skick. Vi ska alltså alla följa våra gemensamma regler också i semestertrafiken och då kunna njuta av en trygg sommar på land och till sjöss, betonar minister Ranne.

Mer information:

Juuso Suomento, specialsakkunnig, [email protected], tfn 0295 342 071
Sofia Johansson, specialsakkunnig [email protected], 0295 342 090