Hoppa till innehåll

I Världsradiokonferensen är det viktigt att säkerställa tillräckliga frekvenser för Finland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2023 8.59 | Publicerad på svenska 20.11.2023 kl. 9.23
Pressmeddelande
Kuvituskuva maapallosta, jossa loistaa kultaisia valoja.
(Bild: Shutterstock/LVM)

Världsradiokonferensen WRC-23 börjar i Dubai den 20 november 2023. I konferensen fattar man beslut om framtida användning av radiofrekvenser. Syftet är att effektivera användningen av radiofrekvenser och möjliggöra nya teknologier och nya tjänster. I konferensen deltar Finland i beslutsfattandet och bidrar globalt till framtidens kommunikationstjänster för att säkerställa konkurrenskraften och internationell tillgänglighet. 

Världsradiokonferensen (WRC, World Radiocommunication Conference) fattar beslut om den framtida användningen av radiofrekvenser. I WRC uppdaterar man det internationella radioreglementet som i egenskap av ett internationellt avtal reglerar användningen av radiofrekvenser globalt. Syftet är att möjliggöra införandet av nya teknologier och tjänster för trådlösa system på land, till sjöss, i luften och i rymden. 

För Finland är det viktigt att garantera tillräckliga frekvenser för mobilnät

Mängden data som överförs i mobilnät har ökat explosionsartat under de senaste decennierna. I Finland är vi världens mest aktiva användare av trådlös dataöverföring. I Finland bygger man flitigt 5G-nät som redan täcker nästan 90 procent av hushållen i Finland. Vi är i täten för utvecklingen även för 6G-teknologin.

I WRC-processen utvärderas framtida behov av frekvenser. I Finland behövs fler frekvenser för mobilnät speciellt när 6G-näten lanseras vid början av 2030-talet. 

”Finland anser att det är viktigt att man i konferensen fattar ambitiösa beslut om användningen av frekvenser i framtiden som speciellt möjliggör framtiden för den trådlösa kommunikationens konkurrenskraft när digitala tjänster byggs upp under nästa årtionde”, konstaterar överdirektör Sabina Lindström vid kommunikationsministeriet.

"De åsikter som Finland driver i frågor som gäller frekvenser för mobilkommunikation hjälper att skapa och utveckla kommunikationsnät. Vi vill säkerställa att vi är det ledande landet inom mobilteknologin även i framtiden", konstaterar Transport- och kommunikationsverkets generaldirektör Kirsi Karlamaa. 

Agendan omfattar viktiga frågor för Finland 

I år står på konferensens agenda bland annat följande frågor:

  • anvisning av tilläggsfrekvenser för mobilkommunikation speciellt på 6 GHz-bandet
  • användning av UHF-bandet i framtiden
  • användning av VHF-bandet inom luftfart också via satelliter
  • användning av frekvensbandet 12.75–13.25 GHz för dataöverföring från satelliter till exempel till fartyg och flygplan
  • modernisering av det globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss
  • frågor som hänför sig till sensorer för rymdväder i denna och i följande konferens
  • beredning av agendan WRC27, inbegripet 6G-frekvensfrågor

Finlands intressen främjas genom samarbete

Överdirektör Sabina Lindström från kommunikationsministeriet leder Finlands delegation i konferensen. Till expertdelegationen hör förutom Transport- och kommunikationsverket Traficoms representanter även representanter från Nokia, Telia, Iceye, Digita, Rundradion, Finlands radioamatörförbund och Försvarsmakten.

Världsradiokonferensen arrangeras med 3–4 års mellanrum. I år arrangeras konferensen i Dubai i Förenade arabemiraten 20.11–15.12.2023. Det förväntas att nästan 4 000 delegationsmedlemmar från ITUs 196 medlemsländer deltar i evenemanget. Dessutom följer nästan 300 representanter för internationella organisationer, tillverkare, nätoperatörer samt industri från olika länder mötets beslut. Evenemanget arrangeras av Internationella teleunionen (ITU, International Telecommunication Union). 

Ytterligare information

Mirka Meres-Wuori, kommunikationsråd, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 061, fornamn.efternamn(at)gov.fi

Pasi Toivonen, ledande sakkunnig, Transport- och kommunikationsverket Traficom, tfn 0295 390 463, fornamn.efternamn(at)traficom.fi, @UMTS900