Hoppa till innehåll

Panel för digitalisering identifierar de möjligheter och utmaningar framtidens tekniska utveckling medför för Finland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2024 14.53 | Publicerad på svenska 24.6.2024 kl. 12.59
Pressmeddelande
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM.

Kommunikationsministeriet har tillsatt en samarbetsgrupp på hög nivå, en panel för digitalisering, för att identifiera möjligheterna med digitalisering, dataekonomi och ny teknik. Panelen för digitalisering ska ge input för att staka ut linjerna för den digitala utvecklingen i Finland.

Målet med en panel är att ta fram och skapa nya, ännu oidentifierade initiativ och verksamhetsmodeller. Dessa stöder samhällets reform, förbättrar förutsättningarna för affärsverksamhet och skapar tillväxt. Syftet med panelen för digitalisering är att finna säkra sätt att genomföra digitaliseringen och införa ny teknik med beaktande av riskerna.

Dessutom främjar panelen Finlands inflytande i EU och internationellt genom att lyfta fram för Finland viktiga initiativ inom digitalisering, dataekonomi och teknisk utveckling.

Transport- och kommunikationsverkets teknologi- och strategidirektör Kirsi Karlamaa är ordförande för panelen för digitalisering. De som kallats till medlemmar i panelen representerar på bred front olika samhällssynvinklar. I panelens verksamhet deltar också tjänstemän från kommunikationsministeriet, finansministeriet, arbets- och näringsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet.

Panelen för digitalisering är en del av intressegruppssamarbetet vid ministeriernas digitaliseringsbyrå. Under digitaliseringsbyrån verkar utöver panelen för digitalisering också en strategisk samarbetsgrupp för digitalisering och dataekonomi som omfattar aktörer inom den offentliga sektorn samt en samarbetsgrupp för informationshantering inom statsförvaltningen.

Vad händer härnäst?

Mandatperioden för panelen för digitalisering är 1.8.2024–31.5.2026. Panelen ska sammanträda 2–4 gånger per år och den ska informera öppet om sin verksamhet och resultaten av arbetet. 

Ytterligare information: 

Laura Eiro, avdelningschef, [email protected], tfn 0295 342 166 
Aino Sipari, kommunikationsråd, [email protected], tfn 0295 342 011