Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår ändringar i lagen om stöd för anskaffning av fordon

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.5.2024 13.23 | Publicerad på svenska 10.5.2024 kl. 13.16
Pressmeddelande
Biokaasukäyttöinen jäteauto tankattavana, ihminen nojailee autoon
Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM

Den 8 maj 2024 lämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter.

Syftet med propositionen är att göra det möjligt att även i fortsättningen bevilja anskaffningsstöd för gasdrivna paket- och lastbilar enligt EU-rättens regler om statligt stöd. I och med EU-regleringen och de nationella lagändringar som föreslås på basis av den ska anskaffningsstöd för gasdrivna paket- och lastbilar i fortsättningen också kunna beviljas för anskaffning av fordon som är avsedda för godstransporter på väg.

En del av anskaffningsstöden för gasdrivna paket- och lastbilar beviljas som stöd av mindre betydelse med stöd av Europeiska kommissionens så kallade de minimis-förordning. Den nya minimis-förordningen trädde i kraft den 1 januari 2024, och ändringarna måste beaktas i de nationella stödprogrammen senast från och med den 1 juli 2024.

Enligt den gällande lagen kan anskaffningsstöd för gasdrivna, eldrivna, och vätgasdrivna paket- och lastbilar sökas fram till den 31 december 2024.

Konverteringsstöd för personbilar ska återinföras i lagen

Regeringen föreslår att bestämmelserna om konverteringsstöd för personbilar ska återinföras i lagen. Konverteringsstöd kan sökas hos Transport- och kommunikationsverket Traficom. Enligt förslaget kan konverteringsstöd beviljas till ett belopp av 1 000 euro för konvertering av en personbil så att den blir gasdriven eller 200 euro för konvertering av en personbil så att den blir etanoldriven.

Regeringen föreslår att stödet kan sökas för sådan konvertering som görs efter lagens ikraftträdande. Konverteringsstödet ska kunna sökas fram till den 15 december 2024.

Vad händer härnäst?

Härnäst ska den proposition som regeringen överlämnat till riksdagen bli föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum). 

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling, och när utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen i plenum.

De föreslagna ändringarna avses träda i kraft senast den 1 juli 2024.

Mer information:

Emmi Simonen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 108, [email protected]

Sara Vänttinen, regeringsråd, tfn 0295 342 177, [email protected]