Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår en ny lag som ska komplettera EU:s förordning om distributionsinfrastruktur

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2024 11.38 | Publicerad på svenska 17.5.2024 kl. 14.54
Pressmeddelande
Ihminen laittaa sähköautoa lataukseen parkkihallissa
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Regeringen överlämnade en proposition till riksdagen om en ny lag om distributionsinfrastruktur för alternativa trafikbränslen den 16 maj 2024.

Bakgrunden till propositionen är EU:s förordning om distributionsinfrastruktur, som förutsätter kompletterande nationella bestämmelser. Revideringen av lagstiftningen om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen var en del av det så kallade 55%-paketet som Europeiska kommissionen lade fram den 14 juli 2021.

Syftet med förordningen om distributionsinfrastruktur är att säkerställa en till mängd och omfattning tillräcklig infrastruktur för alternativa bränslen och dess interoperabilitet inom EU samt att säkerställa att användarna har tillgång till heltäckande information och användarvänliga betalningsalternativ.

I den nya lagen ska föreskrivas om tillsynsmyndighet och påföljder

Syftet med regeringspropositionen är att säkerställa ett effektivt nationellt genomförande av förordningen om distributionsinfrastruktur och att se till att det nationella rättsläget uppfyller EU-lagstiftningen.

I propositionen föreslås att det stiftas en ny lag om infrastruktur för distribution av alternativa drivmedel inom transportsektorn. I den nya lagen ska det föreskrivas om den nationella myndighet som ska övervaka kraven i förordningen om distributionsinfrastruktur och om eventuella administrativa påföljder.

Övervakningen och eventuella påföljder gäller användarvänligheten och tekniken hos allmänt tillgänglig laddnings- och vätgastankningsinfrastruktur, såsom möjligheten till engångsladdning, betalningsterminaler, automatisk identifiering, digital anslutning, smart laddning, prissättning och prisvisning samt information till användarna. Transport- och kommunikationsverket ska övervaka att skyldigheterna enligt förordningen om distributionsinfrastruktur och den nya lagen fullgörs.

Förordningen om distributionsinfrastruktur upphäver det gällande så kallade infrastrukturdirektivet, som har genomförts nationellt genom lagen om distribution av alternativa trafikbränslen (den så kallade infrastrukturlagen). I propositionen föreslås det således att infrastrukturlagen ska upphävas.

Förordningen om distributionsinfrastruktur är som EU-förordning direkt tillämplig lagstiftning i alla medlemsländer. Förordningen började tillämpas den 13 april 2024.

Vad händer härnäst?

Härnäst ska den proposition som regeringen överlämnat till riksdagen bli föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum). 

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling, och när utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen i plenum.

Mer information:

Laura Rantanen, specialsakkunnig, laura.rantanen(a)gov.fi, tfn 0295 342 175