Hoppa till innehåll

Remissbehandlingen av ändringar i konventioner som skyddar den marina miljön inleds

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.9.2023 9.51 | Publicerad på svenska 18.9.2023 kl. 15.40
Pressmeddelande
Etualalla vene ja taustalla rahtialus vesillä
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om det nationella godkännandet av ändringar i konventioner som antagits av Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön. Ändringarna gäller MARPOL-konventionen om förhindrande av förorening av havet och barlastvattenkonventionen. Utlåtanden kan lämnas fram till den 3 oktober 2023. 

IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön (MEPC) antog vid sin 79:e session i december 2022 fyra resolutioner genom vilka juridiskt bindande ändringar görs i bilagorna till MARPOL-konventionen. I och med ändringarna i resolutionerna börjar en lika strikt svavelutsläppsgräns tillämpas i Medelhavet som i Östersjön. Genom ändringarna tillåts också regionala arrangemang för mottagning av fartygsavfall i hamnar i arktiska havsområden. Genom resolutionerna gjordes dessutom vissa tekniska ändringar till exempel i fråga om dokumentmallar som krävs av fartyg.

Vid sin 80:e session i juli 2023 antog kommittén för skydd av den marina miljön en resolution genom vilken modellen för den barlastvattendagbok som krävs av fartyg uppdaterades.

Vad händer härnäst?

Utlåtanden kan lämnas fram till den 3 oktober 2023. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett yttrande på webbplatsen www.utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen är avsikten att konventionsändringarna ska föreläggas statsrådet och republikens president för godkännande.

Efter godkännandet ska de konventionsändringar som hör till EU:s och dess medlemsstaters delade behörighet sättas i kraft nationellt.

Ytterligare information:

Laura Sarlin, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 534 2063, laura.sarlin(a)gov.fi

Laura Rantanen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 175, laura.rantanen(at)gov.fi