Hoppa till innehåll

Bestämmandet av djurtätheten för broilrar uppdateras

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2024 14.51 | Publicerad på svenska 18.4.2024 kl. 14.58
Pressmeddelande

Statsrådets förordning om skydd av broilrar ändras så att djurtätheten för broilrar i fortsättningen bestäms på ett sätt som är mera tillförlitligt och som bättre beskriver den verkliga situationen i uppfödningsstallet.

Genom uppdateringen ändras omräkningsfaktorerna för slaktkropparnas varma och kalla vikt. Med hjälp av omräkningsfaktorerna går det att beräkna broilrarnas levande vikt och vidare djurtätheten i uppfödningsavdelningarna. De högsta tillåtna djurtätheterna ändras inte. 
De nuvarande omräkningsfaktorerna är mer än 10 år gamla och överskattar nutida fåglars levande vikt. På grund av detta måste fåglarna födas upp med en lägre djurtäthet än vad som högst är tillåtet. Genom ändringen höjs djurtätheten på gårdarna med 0,2–0,3 fåglar per kvadratmeter. I Finland utförs uppfödningen av broilrar med den så kallade all-in-all-out-metoden. Detta innebär att de dagsgamla kycklingarna tas in till uppfödningsavdelningen på en och samma gång och även lämnar avdelningen som en grupp före de nya fåglarna tas in. Djurtätheten för fåglarna är därmed som högst under den sista uppfödningsveckan och mäts därför först på slakteriet, i de flesta fall genom slaktvikten med hjälp av formeln. Det svårt att på gårdarna göra en tillförlitlig mätning av den levande vikten under slutuppfödningen.
Genom förordningsändringen överförs dessutom bestämmelserna om behörigheten för den som håller broilrar från lag till förordning som en del av reformen av lagen om djurvälfärd. Behörighetskraven ändras inte.


Mer information:

Susanna Ahlström, specialsakkunnig, tfn 0295 162 436

Mat och jordbruk