Hoppa till innehåll

Byggandet av Naturresursinstitutets nya forskningsladugård i Jockis går framåt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2024 13.17 | Publicerad på svenska 1.2.2024 kl. 13.44
Pressmeddelande

Naturresursinstitutet ersätter den nuvarande forskningsladugården i Minkiö med en ny forskningsladugård i Jockis. Projektplanering samt konkurrensutsättning och genomförandeplanering av byggentreprenaden genomförs under 2024. Byggandet av den nya ladugården planeras till 2025 och målet är att den ska tas i bruk före utgången av samma år. 

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah är mycket nöjd med hur projektet framskrider. 

"Arbetet för det här projektet har pågått länge, och jag anser att det är viktigt att det genomförs. Forskningsladugården i Jockis moderniseras för att kunna svara på behoven inom högklassig forskning långt in i framtiden.” 

Den nuvarande ladugården, som byggdes 1982 och renoverades och utökades 1996, är i slutet av sin livslängd. Den 1 februari 2024 förordade statsrådets finansutskott ingåendet av ett förvaltningsavtal med Senatfastigheter om en ny ladugård. Senatfastigheter, som centraliserat ansvarar för statsförvaltningens lokaler och för utveckling av arbetsmiljön, är byggherre för ladugården.

Den nya ladugården stöder uppnåendet av Naturresursinstitutets strategiska mål

Syftet med ladugården är att kunna arbeta med forskningsfrågor som anknyter till mjölkproduktion, mjölkkors genetik, metabolism, kost och välbefinnande samt den senaste tekniken. Ladugården är en central del av den nationella forskningen i mjölkkor och tillgodoser både nationella och internationella forskningsbehov. Forskningsämnena är också starkt kopplade till nordisk forskning och EU-forskning. 

Ekonomiska konsekvenser

Den årliga utgiften för det nya kontraktet uppgår till 1 535 482,00 euro inklusive mervärdesskatt, vilket innebär att det totala värdet för 10 år är 15 354 820,00 (moms 24%). Kostnaderna för hyresavtalet täcks inom ramen för de anslag som ingår i planerna för de offentliga finanserna och statsbudgeten. Projektet tjänar statens helhetsintresse. Den finansiering som behövs för anskaffning av utrustning för den nya forskningsladugården ingår i jord- och skogsbruksministeriets förslag till anslagsramar för statsfinanserna för 2025–2028, vilka kommer att fastställas i mars-april 2024. 

Ytterligare upplysningar 

Jord- och skogsbruksministeriet: Mikko Peltonen, forskningsdirektör, tfn 0295 162 296, mikko.peltonen(at)gov.fi

Naturresursinstitutet: Anu Kaukovirta, direktör, produktionssystem, tfn 0295 322 151, anu.kaukovirta(at)luke.fi

Senatfastigheter: Henri Konttinen, byggchef, tfn 050 575 8074, henri.konttinen(at)senaatti.fi