Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

FAO:s födelsedag är Världsmatdagen

Jord- och skogsbruksministeriet
16.10.2020 14.18 | Publicerad på svenska 16.10.2020 kl. 16.07
Nyhet
FAO:n viljelyneuvontaa Sudanissa.
FAO:n viljelyneuvontaa Sudanissa. Valokuva: FAO.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO fyller 75 år i dag på Världsmatdagen. Med Världsmatdagen, som firas varje år den 16 oktober, vill man fästa uppmärksamhet vid den globala livsmedelstryggheten och näringsförsörjningen.

FAO är till medlemsantalet det största av FN:s fackorgan. Det bildades efter andra världskriget när en av de största utmaningarna vid återuppbyggnaden av samhällena var att förbättra livsmedelsförsörjningen. På 75 år har läget i världen förbättrats väsentligt, men för FAO och dess medlemsländer återstår fortfarande mycket arbete för att förbättra läget ytterligare. Se en ny video om FAO (lause linkiksi). Även finländska experter som arbetar vid FAO är med i videon.

Direktören för internationella frågor vid jord- och skogsbruksministeriet, Aulikki Hulmi, som i tre år har representerat Finland och de nordiska länderna i FAO:s förvaltningsråd, skriver i sin bloggtext (sanasta linkki) att den globala skalan synliggör hur många sidor matproduktionen, matkonsumtionen och livsmedelshandeln har. ”Den stora bilden avslöjar hur starka inbördes kopplingar det finns mellan livsmedels- och näringsförsörjningen och hälsa, skogsbruk och vattenhushållning, klimatförändringar, biologisk mångfald, försörjning – och i sista hand samhällenas och staternas politiska stabilitet och säkerhet”, skriver Hulmi.

Följande stora globala kraftansträngning är FN:s toppmöte om livsmedelssystemen 2021. Förberedelserna för det har kommit igång. Det viktigaste i dem är att bedöma behoven av ändringar i de nationella livsmedelssystemen. I Finland planeras konsultation av aktörer, dialog om livsmedelssystemen och en plattform på sociala medier. Med hjälp av dem sammanställer vi vår insats för att stärka hållbarheten i världens livsmedelssystem, berättar Hulmi i sin blogg.

Aulikki Hulmis blogg


 

Tillbaka till toppen