Hoppa till innehåll

Genomförandet av den nationella skogsstrategin inleds

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2023 8.10 | Publicerad på svenska 27.1.2023 kl. 14.26
Nyhet

Den 25 januari höll nationella skogsrådet sitt första sammanträde för året och behandlade då genomförandet av den nationella skogsstrategin 2035 samt drog upp riktlinjer för skogsrådets verksamhet i år. Genomförandet av den nya skogsstrategin inleddes i början av året.

Målen för den nationella skogsstrategin ska uppnås med hjälp av tre spetsprojekt som ökar skogarnas tillväxt, koldioxibindning och virkesproduktion, ökar den biologiska mångfalden i ekonomiskogar och skapar en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för en ansvarsfull skogsbransch som förnyar sig. De spetsprojekt som strategin ska förverkligas genom är skogens tillväxt, biologisk mångfald i ekonomiskogar samt skogsbranschens förnyelse och konkurrenskraft.

Vid sitt sammanträde diskuterade skogsrådet spetsprojekten i skogsstrategin och de nätverk som ska bildas för att främja genomförandet av projekten. Nätverken kommer att bestå av experter och representanter för berörda grupper, och de ska följa utvecklingen inom sitt eget verksamhetsfält och lägga fram förslag till projekt för genomförandet av den nationella skogsstrategin. Vid sammanträdet lyfte medlemmarna i skogsrådet fram behovet av att bilda ett nätverk som regelbundet och konsekvent behandlar frågor som gäller skogsbranschens konkurrenskraft.

Nationella skogsrådet bistår jord- och skogsbruksministeriet i vittsyftande och principiellt viktiga skogspolitiska frågor och fungerar som ett forum för samarbete inom skogssektorn. Under 2023 kommer skogsrådet att fokusera på genomförandet av den nationella skogsstrategin och delta i planeringen av åtgärderna.

Skogsrådet antog sin verksamhetsplan för 2023. Vid sitt möte i mars kommer skogsrådet att fördjupa sig i spetsprojekten och genomförandet av dem.

Läs mer om den nationella skogsstrategin

Mer information:

Erno Järvinen, forstråd, chef för skogs- och bioenergienheten, tfn 029 516 2150

Skogar