Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

I Saimen finns över 400 saimenvikare - vikarstammens långsamma tillväxt fortsätter

Jord- och skogsbruksministerietMiljöministeriet
16.10.2019 14.42 | Publicerad på svenska 16.10.2019 kl. 15.13
Pressmeddelande

Enligt Forststyrelsens uppskattning kommer saimenvikarnas vinterstam att omfatta cirka 410 saimenvikare år 2019. I år har det fötts 88 kutar i Saimen. Det delmål på 400 individer som fastställts för 2025 i strategin och åtgärdsplanen för skyddet av saimenvikaren har nu uppnåtts och till och med överskridits.

Den färska bedömningen av vikarstammens storlek bygger på en områdesspecifik analys av informationen om bobyggen under åren 2018 – 2019 och antalet födda kutar samt på observationerna av vikare som legat uppe på isen. Det stora antalet volontärer som har deltagit i räkningen av bon har gjort det möjligt att bedöma storleken på vikarstammen per fortplantningsområde.

Saimenvikarstammen har vuxit i jämn takt sedan 2010. Då omfattade stammen ungefär 270 vikare. I år har det fötts 88 kutar, och det är nu det tredje året i rad som antalet kutar överstiger 80 individer.

Saimenvikarens livsmiljö omfattar nuförtiden nästan hela Saimen. Vikarstammen är mycket splittrad, och endast de två fortplantningsområdena Pihlajavesi och Haukivesi har en stam med cirka 100 saimenvikare. Saimenvikaren klassificeras fortfarande som mycket hotad.

Saimenvikarstammen har ökat tack vare begränsningarna i fisket och de snödrivor som man skapat för saimenvikare under snöfattiga vintrar samt åtgärderna för att trygga störningsfri fortplantning. Resultaten av uppföljningen av vikarstammen tyder på att stammen kommer att fortsätta återhämta sig även i framtiden. Det långsiktiga arbetet och det stöd som det fått av lokalbefolkningen har gett resultat.

”Jag är glad att saimenvikarstammen visar tecken på återhämtning. Åtgärderna har varit riktiga och måste fortsätta. Det är fint att märka att det finns ett starkt stöd i Finland för skyddet av saimenvikaren. Man måste dock komma ihåg att saimenvikaren fortfarande är mycket hotad och att vikarstammen är sårbar”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

”Fiskets bifångstdödlighet har minskat genom de frivilliga avtalen om skyddet av saimenvikaren. Utan insatserna av lokalbefolkningen och de som äger vattenområdena eller de som fiskar där hade det varit svårt att uppnå målen”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Uppskattning av antalet saimenvikare och kutar per fortplantningssområde

Område Stammen Kutar
Pyhäselkä-Jänisselkä 5 0
Orivesi

11

4

Pyyvesi-Enonvesi 13 2
Kolovesi

12

0
Joutenvesi

32

5

Haukivesi 92 15
Pihlajavesi 129 36
Puruvesi

8

2

Katosselkä-Tolvanselkä

42

8

Luonteri 10 2
Lietvesi 17 3

Petraselkä-Yövesi

33 10

Storsaimen

4

1

Sammanlagt 408 88

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Tero Sipilä, Metsähallitus, puh. 0400 659 668, [email protected]
Suojelubiologi Jouni Koskela, Metsähallitus, puh. 0400 188 825, [email protected]
Ministeri Krista Mikkosen erityisavustaja Antti Heikkinen, [email protected], p. 050 348 1406
Ministeri Jari Lepän erityisavustaja Teppo Säkkinen, [email protected], p. 050 516 2868

Ytterligare information:

Saimenvikaren (på finska)
• Under åren 2016–2019 föddes årligen över 80 kutar, under åren 2012–2014 lite över 60 och under åren 2005–2011 lite över 50 kutar.
• Även antalet könsmogna vikarhonor har ökat: 113 år 2018, 74 år 2010 och 65 år 2000.
• De vårliga fiskebegränsningarna utvidgades år 2010 och år 2011. Arealen steg då från cirka 700 km2 till cirka 2 000 km2. De kutar som föddes och överlevde 2010 - 2014 är nu i fertil ålder, vilket har höjt stammens födelsetal. Fiskebegränsningen omfattar för närvarande en areal på cirka 2 770 km2 • Vintern 2019 hade Saimen åter tillräckligt med snö för saimenvikarens bobygge. Senast snösituationen var lika bra var under vintern 2013. Under åren 2014 –2018 skapade man sammanlagt cirka 1100 snödrivor för saimenvikarna.

Djur och växter Fiskar Jari Leppä Krista Mikkonen Natur och klimat Saimaannorppa
 
Tillbaka till toppen