Hoppa till innehåll

Laxfiske i vetenskapligt syfte ska bedömas av EU:s fiskerikommitté – fritidsfiskarnas deltagande stoppas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.4.2024 12.25 | Publicerad på svenska 19.4.2024 kl. 16.42
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har meddelat att bedrivande av vetenskapligt fiske inom fritidsfisket saknar rättslig grund. Finlands plan för att bedriva vetenskapligt fiske inom det kommersiella fisket lämnades till EU:s fiskerikommitté för bedömning.

Jord- och skogsbruksministeriet informerade i februari att det till stöd för beslutsfattandet om laxfisket behövs uppdaterad vetenskaplig information om förekomsten av lax från älven Ljungan i det kommersiella fisket och fritidsfisket längs Finlands kust. Vid samma tidpunkt meddelade ministeriet Europeiska kommissionen att det kommer att inleda laxfiske i vetenskapligt syfte samt lämnade till kommissionen en plan för insamling av vetenskapliga uppgifter i havsområdena söder om Bottenviken. 

”Kommissionen har i sitt brev konstaterat att fritidsfiskarnas deltagande i det vetenskapliga laxfisket saknar rättslig grund, och att det därför inte är möjligt”, konstaterar Risto Lampinen, fiskeriråd vid jord- och skogsbruksministeriet.

"Finland hade föreslagit att fritidsfisket skulle ingå i planen, eftersom det också hade varit motiverat att samla in denna information till stöd för beslutsfattandet och eftersom Finlands utgångspunkt är att behandla det kommersiella fisket och fritidsfisket jämlikt", säger Lampinen.

Fritidsfiske efter lax enligt jordbruks- och fiskerådets beslut

Fritidsfisket av lax 2024 bör alltså genomföras i överensstämmelse med det beslut som rådet för jordbruk och fiske utfärdade i oktober förra året. I praktiken innebär detta att fritidsfiskare i havsområdena söder om Bottenviken får ta en lax med bortklippt fettfena som fångst per fiskare per dag. Den fångade laxen ska följa fångstmåttet för arten. All vild lax med fettfena som fångas ska omedelbart släppas tillbaka ut i havet. Fisket efter lax ska avslutas för dagen efter att den första laxen med bortklippt fettfena har tagits som fångst. Dessutom ska alla exemplar av alla fiskarter som tagits som fångst landas hela från fiskebåten.

Vid fritidsfiske i Finska viken och Bottenviken får både lax med och utan fettfena tas som fångst, förutsatt att laxen följer fångstmåttet. Inom detta område är begränsningen högst två laxar per fiskare per dag. I Bottenviken får vild lax med fettfena tas som fångst endast under maj–augusti och endast inom fyra sjömils avstånd från baslinjen.

Det vetenskapliga laxfisket ska bedömas av fiskerikommittén

Kommissionen meddelade i sitt brev att Finlands plan för laxfiske i vetenskapligt syfte har överlämnats till EU:s fiskerikommitté för bedömning. Kommitténs verksamhet gäller vetenskapliga, tekniska och ekonomiska frågor i anslutning till fiske.

"Bedömningen väntas bli klar inom en snar framtid, och utifrån den kommer ministeriet att bedöma om det vetenskapliga laxfisket behöver anpassas i fråga om det kommersiella fisket", säger Lampinen.

Enligt nuvarande bedömning kommer ministeriet att informera om detta före utgången av april. 

Mer information
Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 050 529 8023, risto.lampinen(at)gov.fi

På andra webbplatser
Blogginlägg: Laxfisket i Bottniska viken regleras för att säkerställa ett hållbart fiske (på finska)