Hoppa till innehåll

Ministeriet startar en utredning om hästområdets utvecklingsbehov

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2017 15.45
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har utsett en utredare som ska ta fram förslag till åtgärder för att främja hästhållningen och trygga hästområdets allmänna förutsättningar, branschföretagens konkurrenskraft och hästars välbefinnande.

Utredaren är Antero Tupamäki, specialveterinär i hästsjukdomar, som har en lång karriär bakom sig i olika uppgifter inom hästhållningen och som hästklinikföretagare. Tupamäki har djup erfarenhet av och syn på hästhållningsprojekt och organisationsverksamhet samt kännedom om hästuppfödning och travsport. 

Målet med utredningen är att utifrån tidigare utredningar kartlägga hästområdesaktörernas åsikter om områdets utvecklingsbehov och komma med förslag till åtgärder för att främja hästhållningen.  

– Jag är glad över att jag får vara med och arbeta för den finska hästhållningen. Mitt mål är att noggrant utreda både centralorganisationens och aktörernas synpunkter. Tillsammans ska vi ta fram ett bra tillväxtorienterat åtgärdsprogram som ger oss möjlighet att tillitsfullt blicka framåt, säger Antero Tupamäki.

En halvtidsrapport blir klar senast i mitten av april 2018. Därefter ordnar man hästområdesaktörerna ett nätverksmöte för att presentera de viktigaste utvecklingsförslagen. Rapporten är planerad att bli färdig i juni 2018.

– Hästområdet är av väldigt stor betydelse för tiotusentals finländare. Det skapar arbetstillfällen, välmående och livskraft i hela Finland. Utredningens syfte är att hitta nya konkreta åtgärder som ökar hästhållningens uppskattning, områdets tillväxt och ungas intresse, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

År 2016 fanns det sammanlagt 74 200 hästar i Finland. Hobby- och tävlingsverksamheten är väldigt aktiv.  Även unga deltar ivrigt i verksamheten.

Recessionen är orsaken till att hästuppfödning minskat i Finland under de senaste åren.  Utredningsprojektet förväntas ge metoder som hjälper hästområdet att få fart på tillväxten igen.

Mer information:

Antero Tupamäki, utredare, specialveterinär, tfn 050 558 5160, [email protected] 
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, [email protected]

Jari Leppä Landsbygd Mat och jordbruk