Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

28 miljoner euro för byggande och understöd av idrottsanläggningar

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2022 12.05 | Publicerad på svenska 6.6.2022 kl. 12.25
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen har beviljat 28 292 000 euro för byggande och understöd av idrottsanläggningar. Undervisnings- och kulturministeriet beviljade sammanlagt 18 655 000 euro för sådana projekt som ministeriet fattar beslut om och vars kostnadskalkyl överstiger 700 000 euro. Sammanlagt 23 projekt beviljades understöd. Regionförvaltningsverken anvisade ytterligare 9 637 000 euro i understöd för mindre idrottsanläggningar. Till den delen fattas besluten av regionförvaltningsverken.

– Med de beviljade understöden för byggande av idrottsanläggningar främjas medborgarnas välfärd, konstaterar minister Petri Honkonen.

– Målet är i synnerhet att stödja uppförande och grundliga reparationer av idrottsanläggningar som är avsedda för stora användargruppers behov samt utrustning i anslutning till dem. Med de här åtgärderna kommer vi åt att påverka finländarnas motionsvanor på ett effektivt sätt, och kan därmed också uppmuntra alla som inte rör på sig tillräckligt mycket med tanke på hälsan att hitta glädjen i att sporta, fortsätter minister Honkonen.

Understödet riktades i första hand till idrottsanläggningar, såsom gymnastiksalar och simhallar. De största enskilda understöden riktades till olika simhallar och till ett samarbetsprojekt som omfattar en idrottshall och en simhall. Exempel på detta är samarbetsprojektet för Nystads simhall och idrottshall. Projektet genomförs inom ramen för stadens omfattande bildnings- och välfärdscentrum, vilket utöver de idrottslokaler som får understöd även innefattar olika slags lokaler för utbildning och småbarnspedagogik, ett meröppet bibliotek samt kultur- och ungdomslokaler.

Sirkkala idrottscentrum i Joensuu representerar ett nytt slags koncept, vars motionslokaler är förlagda till en industrihall och dess omgivning invid Sirkkala skola. Den gamla maskinverkstaden och dess takförsedda utomhusområde och öppna gårdsplan ska göras om till ett mångsidigt hobbycenter som i synnerhet riktar sig till unga, skolelever och familjer. Förhållandena och tjänsterna har inriktats både med tanke på skolgymnastiken och på dem som motionerar utom ramen för idrottsföreningar.

Minister Honkonen hoppas att de understöd som regionförvaltningsverken beviljar särskilt riktas till projekt som uppmuntrar unga och barn att röra på sig. Ministern anser det också vara viktigt att kommunerna reflekterar över hur de bäst betjänar olika typer av motionärer på ett jämlikt sätt.

- Idrott och motion spelar en stor roll när det gäller att upprätthålla konditionen, särskilt bland den äldre befolkningen. Detta är av stor kommunalpolitisk och regionalpolitisk betydelse, säger minister Petri Honkonen.

– Det är bra att komma ihåg att understöden för motion i närmiljön och motion med låg tröskel gynnar möjligheterna för alla finländare att röra på sig mer, oberoende av ålder och kön, betonar minister Petri Honkonen.

Beviljade understöd på UKM:s webbplats

Mer information: Mikko Helasvuo, byggnadsråd, tfn 0295 330 422

Idrott Petri Honkonen
 
Tillbaka till toppen