Hoppa till innehåll

Arbetsgruppen för utveckling av uppbådssystemet föreslår gemensam försvarsdag och hälsoundersökningar på förhand för hela åldersklassen

försvarsministerietsocial- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2024 10.18 | Publicerad på svenska 31.1.2024 kl. 10.21
Pressmeddelande

Den av försvarsministeriet tillsatta arbetsgruppen för utveckling av uppbådssystemet föreslår att det för alla 17-åringar hålls en gemensam försvarsdag som genomförs i läroanstalterna. Under dagen ska de unga få information om försvaret, värnplikten och den övergripande säkerheten. Målet med försvarsdagen är att öka unga mäns medvetenhet om de skyldigheter som hänför sig till uppbådsåldern och unga kvinnors medvetenhet om möjligheterna att söka sig till tjänstgöring.

– Ett centralt mål med uppbådsreformen är att öka antalet kvinnor som söker sig till frivillig militärtjänst. Det är viktigt att kvinnor som överväger frivillig tjänstgöring får information i god tid redan innan de söker sig till tjänstgöring, säger arbetsgruppens ordförande Sami Nurmi. 

De egentliga uppbåden skulle stå på tur efter försvarsdagen och hälsoundersökningen, och vara obligatoriska för värnpliktiga män och frivilliga för dem som söker sig till frivillig militärtjänst för kvinnor. Nytt är att man håller på att slå samman uppbåden och antagningstillfällena till frivillig militärtjänst för kvinnor till ett gemensamt evenemang för både män och kvinnor.

Kvaliteten på och omfattningen av hälsoundersökningarna på förhand ska förbättras

Arbetsgruppen föreslår att det för hela åldersklassen och för män och kvinnor ordnas enhetliga hälsoundersökningar inom studerandehälsovården. I reformen ska försvarsmaktens hälsoundersökning på förhand och hälsoundersökningen inom studerandehälsovården slås samman så att man samtidigt beaktar både den ungas studieförmåga och gör en bedömning av tjänstedugligheten. En hälsoundersökning inom studerandehälsovården skulle säkrare nå alla uppbådspliktiga. Också kvaliteten på undersökningarna kommer att förbättras när de genomförs i en miljö där man känner den unga personen. I modellen ska det ingå en elektronisk hälsoenkät som genomförs under det första studieåret och e-respons på den samt undersökningar utförda av hälsovårdare och läkare. Bedömningen av tjänstedugligheten lämnas till försvarsmakten elektroniskt. 

Den studerande kan hänvisas till behövliga stödformer utifrån observationer som gjorts i hälsoundersökningen.

– Det mera övergripande samhälleliga målet med uppbådsreformen är att främja de ungas välbefinnande och funktionsförmåga samt att förebygga utslagning, konstaterar Sami Nurmi. 

– Genom de nya hälsoundersökningarna får samhället en mer heltäckande lägesbild av de ungas hälsotillstånd och eventuella stödbehov. Alla dessa åtgärder stöder upprätthållandet och stärkandet av vår höga försvarsvilja.

Utveckling av uppbådssystemet, arbetsgruppsrapport  

Mer information ges av:

  • försvarsministeriet: Sami Nurmi, ordförande för arbetsgruppen, direktör för enheten för nationellt försvar, [email protected], tfn 0295 140 330 
  • huvudstaben: Eero Svanberg, arbetsgruppens vice ordförande, överste, [email protected], tfn 0299 800
  • social- och hälsovårdsministeriet: Arja Ruponen, [email protected], tfn 0295 163 169 
  • undervisnings- och kulturministeriet: Merja Hilpinen, [email protected], tfn 0295 330 418 
     
Allmänbildande utbildning Utbildning Yrkesutbildning