Hoppa till innehåll

Den kvalitativa karriäruppföljningen inom utbildningen på andra stadiet utvecklas

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2024 9.29
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en insamling av data för karriäruppföljningen i fråga om gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Med karriäruppföljning avses uppgifter om hur personer som avlagt utbildningen sysselsätter sig och övergår till vidareutbildning.

För närvarande baserar sig uppgifterna om uppföljningen av karriären efter gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen huvudsakligen på registermaterial. Avsikten är att komplettera den information som finns tillgänglig så att den bättre beaktar även de studerandes personliga erfarenheter och synpunkter.

Det är viktigt att samla in kvalitativ information för att få en mer heltäckande bild av utbildningens verkningar och effekter. Utvecklingen av karriäruppföljningen hjälper utbildningsanordnarna, lärarna och de utbildningspolitiska aktörerna att bättre förstå hur enskilda personer har upplevt att utbildningen motsvarat arbetsmarknadens behov och hur de studerande har utvecklats på ett personligt och yrkesmässigt plan efter att utbildningen avslutats.

Arbetsgruppen har till uppgift att hitta och utveckla lösningar för att genomföra karriäruppföljningsenkäter för personer som avlagt yrkesutbildning och gymnasieutbildning genom att i så stor utsträckning som möjligt utnyttja redan befintliga lösningar.

- Vi för beredningsarbetet vidare i nära samarbete mellan ministeriet och Utbildningsstyrelsen. I arbetsgruppen ingår utöver oss även företrädare för studerande och utbildningsanordnare samt aktörer som redan tidigare genomfört karriäruppföljning. I takt med att beredningen framskrider kommer vi att höra även andra aktörer inom utbildningssektorn, säger arbetsgruppens ordförande, direktör Kati Lounema från undervisnings- och kulturministeriet.

Som stöd för arbetsgruppen kommer utredningsarbetet att beredas av två sektioner, av vilka den ena fokuserar på gymnasieutbildningen och den andra på yrkesutbildningen. 

År 2024 inriktar sig arbetsgruppen på den innehållsmässiga planeringen av datainsamlingen. Det tekniska genomförandet ska enligt planerna förverkligas under de kommande åren. 

Mer information: