Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

EU:s ungdomsrapport – sysselsättning och social inkludering måste prioriteras

Undervisnings- och kulturministeriet 13.9.2012 15.14
Nyhet

Enligt EU:s ungdomsrapport bör ungdomspolitiken i EU främst satsa på ökad sysselsättning, social inkludering samt hälsa och välbefinnande. Rapporten, som kommissionen tar fram vart tredje år, understryker att EU och medlemsländerna måste göra mer för att hjälpa de unga, som har drabbats hårdast av den ekonomiska krisen.

Arbetslösheten i EU bland ungdomar mellan 15 och 24 år har ökat med 50 procent sedan krisen började, från i genomsnitt 15 procent i februari 2008 till 22,5 procent i juli i år. De senaste siffrorna från EU:s statistikbyrå Eurostat visar att Grekland och Spanien har den högsta ungdomsarbetslösheten med 53,8 respektive 52,9 procent. Över 30 procent av de unga arbetslösa i EU har gått utan jobb i mer än ett år.

Men det finns trots allt hopp. Rapporten visar att nästan alla medlemsländer håller på att genomföra EU:s ungdomsstrategi, som ska skapa fler och bättre möjligheter för unga och främja aktivt medborgarskap, social inkludering och solidaritet.

EU:s ungdomsrapport (pdf) läggs nu fram för rådet och väntas antas i november som rådets och kommissionens gemensamma rapport.

Tillbaka till toppen