Hoppa till innehåll

Finlands vetenskapspris till professor Olli Ikkala

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2023 14.30
Pressmeddelande

Finlands vetenskapspris 2023 har tilldelats Olli Ikkala, professor i fysik vid Aalto-universitetet. I sitt forskningsarbete utvecklar han nya funktionella material som ofta är inspirerade av material som förekommer i naturen. Ikkalas internationellt ansedda karriär bygger på en kombination av gedigen tvärvetenskaplig kompetens samt förmåga att bilda nätverk och utbilda nya forskare.

– Det arbete som experter inom vetenskap och forskning utför för det finländska samhället är ytterst viktigt. Genom forskning och utbildning som baserar sig på forskning bidrar experterna till vårt lands framgång och stärker Finlands internationella nätverkande och rykte. Det arbetet förtjänar stor uppskattning, säger forsknings- och kulturminister Petri Honkonen.

Minister Honkonen delade ut Finlands vetenskapspris på vetenskapsforumet i Musikhuset i Helsingfors den 15 juni. Finlands vetenskapspris tilldelas forskare eller forskargrupper som är verksamma i Finland som erkänsla för framstående vetenskaplig forskning.

Priset beviljas av undervisning- och kulturministeriet på framställning av styrelsen för Finlands Akademi. Prissumman är 100 000 euro. Vetenskapspriset, som delas ut vartannat år, instiftades 1997 och delades nu ut för 14:e gången.

Prismotivering

Olli Ikkala (f. 1953) var professor i polymerfysik och molekylära nanostrukturer vid Tekniska högskolan och senare Aalto-universitetet 1999–2018. Numera är han Aalto-professor på institutionen för tillämpad fysik. Ikkala har också varit verksam som akademiprofessor utnämnd av Finlands Akademi vid Tekniska högskolan 2005–2010 och vid Aalto-universitetet 2012–2016.

Ikkala disputerade till teknologie doktor inom fysik 1983. Därefter arbetade han inom industri i tio år och återvände till Tekniska högskolan 1994.

Ikkala har två gånger (2012–2016 och 2017–2022) beviljats Europeiska forskningsrådets (ERC) Advanced Grant-finansiering som det är hård konkurrens om. Ikkala har också beviljats finansiering inom Finlands Akademis program för spetsforskningsenheter 2014–2019, då han ledde spetsforskningsenheten för molekylärteknik inom biosyntetiska hybridmaterial. Ikkala var gästforskare vid Université Joseph Fourier i Frankrike 2007 och 2015–2017.

Ikkala bedriver tvärvetenskaplig forskning som kombinerar fördjupade kunskaper i fysik, kemi och materialvetenskap. Hans mål är att utveckla nya funktionella material som baserar sig på hierarkisk självmontering, replikering av biologiska material och användning av material som förekommer i naturen. Funktionen hos materialen är ofta inspirerad av funktionen hos material som förekommer i naturen och som är ett resultat av evolutionen. Materialen kan också lära sig att bete sig på ett visst sätt utifrån sin egen historia.

Ikkalas forskararbete är viktigt och verkningsfullt. Han har utbildat 35 doktorer och nio nya professorer, varav fem har beviljats ERC:s forskningsfinansiering. Ikkala har publicerat över 300 vetenskapliga originalartiklar och innehar ett tjugotal patent.

Ikkala är en internationellt mycket högt uppskattad forskare. Han har bjudits in som talare vid internationella konferenser närmare 200 gånger. Ikkala har fått Emanuel Merck-priset 2002 och Alexander von Humboldt-priset 2019. Ikkala har arbetat med olika uppgifter inom utvärdering av forskning i Europa och Förenta staterna.

Ikkala kallades till medlem i finska vetenskapsakademien Suomalainen Tiedakatemia 2003 och Akademin för Tekniska Vetenskaper 2011.

Ytterligare information

  • Paavo-Petri Ahonen, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 247
  • Paula Eerola, generaldirektör, Finlands Akademi, tfn 0295 335 001