Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Högskoleutbildningen inom social- och hälsovården utvecklas genom ministeriernas gemensamma projekt

Social- och hälsovårdsministerietUndervisnings- och kulturministeriet
21.6.2021 11.20 | Publicerad på svenska 21.6.2021 kl. 12.16
Pressmeddelande
Hoitaja hoitaa potilasta

Reformen av social- och hälsovårdstjänsterna förutsätter ny kompetens och nya verksamhetssätt. Undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet har tillsammans tillsatt ett projekt som syftar till att utveckla utbildningsutbudet inom social- och hälsovården så att det mer flexibelt svarar mot individuella behov och arbetslivets behov. Projektet ska granska högskoleutbildningen inom området i vid bemärkelse med tanke på såväl examina, kompletterande utbildning och praktik som det kontinuerliga lärandets perspektiv.

– Tillgången till social- och hälsovårdstjänster och utvecklandet av tjänsterna förutsätter att det finns yrkeskunniga personer att tillgå. En utveckling av högskoleutbildningen säkerställer att det även i fortsättningen finns högklassiga tjänster som fungerar kundorienterat och med låg tröskel, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Under år 2021 ska projektet ta fram förslag till hur reformen av social- och hälsovårdstjänsterna kan stödjas via kompetensutveckling. Utvecklingsförslagen gällande strukturen för högskoleexamina inom social- och hälsovården samt strukturen för de utbildningar som kompletterar examina utarbetas under år 2022. Fokus för revideringen av examensstrukturen ligger på yrkeshögskoleexamina och utbildningen i hälsovetenskaper och socialt arbete vid universiteten. 

– Högskolorna har en central roll när det gäller att tillföra ny kompetens. De ansvarar för att den utbildning som leder till och kompletterar examen har ett högklassigt innehåll som motsvarar de aktuella behoven. Därtill måste examens- och utbildningsstrukturerna ses över för att utbildningen ska kunna fullföljas på ett flexibelt och välfungerande sätt ur såväl ett individuellt som ur arbetslivets perspektiv, säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen.

Målet är att utvärdera hurdana högskoleexamina i form av grundexamina som behövs i arbetslivet nu och i framtiden, och vilket slags kompetens som bör förvärvas för att komplettera det kunnande som redan erhållits under examensutbildningen.  I projektet granskas också behoven att utveckla den praktik som ingår i högskoleutbildningen samt hur attraktiva högskoleutbildningarna inom social- och hälsovårdsområdet är.

Projektet genomförs i nära samarbete med högskolor, fackföreningar och sakkunniga i arbetslivet. Arbetsgruppen lämnar sina viktigaste förslag till ministerierna före utgången av 2022. Projektets slutrapport offentliggörs 2023.

Mer information:

  • Undervisningsrådet Sanna Hirsivaara, ordförande för projektarbetsgruppen, undervisnings- och kulturministeriet, [email protected], tfn 0295 330111
  • Socialrådet Juha Luomala, projektarbetsgruppens vice ordförande, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected], tfn 0295 163492
     
Antti Kurvinen Högskoleutbildning och forskning Krista Kiuru Utbildning
 
Tillbaka till toppen