Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Ilari Kurri ny chef för Sveaborgs förvaltningsnämnd

Undervisnings- och kulturministeriet 28.2.2019 9.29 | Publicerad på svenska 28.2.2019 kl. 9.49
Pressmeddelande
Foto: Sonja Nybonn

Filosofie magister, överintendent Ilari Kurri har tillsatts som chef för Sveaborgs förvaltningsnämnd. Uppgiften är tidsbunden till en period på fem år. Chefen svarar för utvecklandet och underhållet av världsarvsobjektet. Förvaltningsnämnden för Sveaborg är ett statligt ämbetsverk som hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho har tillsatt överintendent Ilari Kurri till chef för Sveaborgs förvaltningsnämnd fr.o.m. den 1 april 2019. Kurri tillträder sin tjänst i början av april. Uppgiften är tidsbunden och tar slut den 31 mars 2024.

Ilari Kurri har varit avdelningschef, enhetschef och sakkunnig vid Museiverket sedan 2006. Kurri har svarat för restaureringen av museibyggnaderna, styrningen av restaureringen, understöd som gäller kulturarvet, arkeologiska fälttjänster, forskningsledning, utveckling av informationstjänster samt förverkligande av byggprojekt.

29 personer sökte tjänsten som chef för Sveaborgs förvaltningsnämnd.

Förvaltningsnämnden för Sveaborg

Förvaltningsnämnden för Sveaborg är ett statligt ämbetsverk som hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Ämbetsverket restaurerar, underhåller, presenterar och förvaltar Sveaborg som har tagits upp på Unescos världsarvslista.

Förvaltningsnämnden grundades 1973 då Sveaborg övergick från försvarsmakten till civilförvaltningen.

Förvaltningsnämnden för Sveaborg har som uppgifter att restaurera och underhålla fästningen, byggnaderna och landskapet, att hyra ut lokaler och bostäder samt att presentera besöksmålet för besökare och förvalta Sveaborg. Förvaltningsnämndens personal består av cirka 70 experter inom olika branscher som arbetar året runt samt flera visstidsanställda.

Upplysningar: äldre regeringssekreterare Rami Sampalahti, UKM, tfn 02953 30190

Förvaltningsnämnden för Sveaborg

Tillbaka till toppen