Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Jämlikhetsåtgärder och kvalitetsutveckling inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning får 71,5 miljoner euro

Undervisnings- och kulturministeriet
22.6.2020 15.51 | Publicerad på svenska 30.6.2020 kl. 12.20
Pressmeddelande

Undervisningsminister Li Andersson har inom ramen för programmet Utbildning för alla beviljat över 71 miljoner euro till åtgärder för främjande av jämlikhet och utveckling av kvalitet inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Understödet gäller åren 2020-2021. Statsunderstödet har beviljats till 115 anordnare av småbarnspedagogik till ett belopp på sammanlagt 20 148 674 euro. Till de 188 anordnarna inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning beviljades det sammanlagt 51 299 574 euro.

Statsunderstödet är avsett för lönekostnaderna för personalen inom småbarnspedagogiken och undervisningen. Syftet med understödet är att främja förändringar i verksamhetskulturen, inkludering, lärande, välbefinnande, jämlikhet, likabehandling och kommunikation samt principen om närtjänster och närskolan. Syftet är också att småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ska få det stöd som organiseringsansvaret förutsätter och att stödet ska ges i ett tillräckligt tidigt skede.

- Statsunderstödet har en betydande inverkan på hur jämlikheten och förutsättningarna för inlärning kan stärkas i utbildningen. Jag anser att det är mycket viktigt att specialunderstödet också omfattar  småbarnspedagogiken. Förutom till undervisningsgrupperna kan vi tack vare anslaget nu anställa mera personal också till barngrupper inom småbarnspedagogiken, säger minister Li Andersson.

Understödet för småbarnspedagogik har beviljats till kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik.

Understödet för förskoleundervisning och grundläggande utbildning har beviljats till kommuner, samkommuner och privata sammanslutningar med tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

Beviljade understöd (förskoleundervisning och grundläggande utbildning)

Beviljade understöd (småbarnspedagogik)

Ytterligare information:
Understöd för förskoleundervisning och grundläggande utbildning: Tommi Karjalainen, undervisningsråd, tfn 0295 330 140
Understöd för småbarnspedagogik: Mervi Eskelinen, specialsakkunnig, tfn 0295 330 160

Allmänbildande utbildning Li Andersson Småbarnspedagogik Utbildning
 
Tillbaka till toppen