Hoppa till innehåll

Lagen om utvidgning av läroplikten stadfäst, skyldigheten att söka till utbildning i kraft redan den 1 januari 2021

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2020 14.12
Pressmeddelande
Tyttö lukee kirjaa pöydän ääressä

Läroplikten utvidgas och studierna på andra stadiet blir avgiftsfria för de ungdomar som omfattas av den utvidgade läroplikten. Republikens president stadfäste läropliktslagen och de övriga lagändringarna i anslutning till den onsdagen den 30 december. Läropliktslagen träder i kraft den 1 augusti 2021, men bestämmelserna om skyldigheten att söka till utbildning träder i kraft redan den 1 januari 2021.

Utvidgningen av läroplikten träder i kraft för en åldersklass i sänder. Skyldigheten att söka sig till och fortsätta i utbildning på andra stadiet påverkar i praktiken de ungdomar som våren 2021 går i årskurs 9 i den grundläggande utbildningen (huvudsakligen födda 2005). Från och med den årskullen gäller utvidgningen av läroplikten alla unga som övergår från den grundläggande utbildningen till andra stadiet. 

Personer för vilka läroplikten enligt gällande lag om grundläggande utbildning har upphört före den 1 januari 2021, omfattas inte av utvidgningen av läroplikten.

I fortsättningen upphör läroplikten när en ung person fyller 18 år eller innan dess avlägger en examen på andra stadiet (studentexamen eller yrkesexamen). 

Syftet med att utvidga läroplikten är att höja utbildnings- och kompetensnivån på alla utbildningsnivåer, att minska inlärningsskillnaderna och att öka jämlikheten i utbildningen. Målet är att alla unga genomgår en utbildning på andra stadiet.

Närmare information om läropliktsreformen 

Mer information: regeringsrådet Piritta Sirvio, tfn  0295 330 238 . 

Allmänbildande utbildning Utbildning Yrkesutbildning