Hoppa till innehåll

Minna Kelhä ny generaldirektör för Utbildningsstyrelsen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2021 11.03
Pressmeddelande
Opetushallituksen uusi pääjohtaja Minna Kelhä.

Statsrådet har utnämnt filosofie doktor Minna Kelhä till generaldirektör för Utbildningsstyrelsen. Tjänsten tillsätts för perioden 7.6.2021–6.6.2026.

Kelhä har varit statssekreterare för undervisningsministern sedan 2019. Tidigare har hon bl.a. varit generalsekreterare för Vänsterförbundets riksdagsgrupp 2016 – 2019 och riksdagssekreterare 2015 –2016, utvecklingschef vid Institutet för hälsa och välfärd 2014 – 2015, kultur- och idrottsministerns specialmedarbetare 2011 –2014, riksdagsledamot 2009 – 2011. Hennes doktorsavhandling i pedagogik blev klar 2009.

I egenskap av undervisningsministerns statssekreterare har Kelhä lett beredningen av lagstiftningsprojekt samt innehållet i program som hänför sig till de centrala utbildningspolitiska reformer som ingår i regeringsprogrammet.

Kelhä har bl.a. ansvarat för beredningen av utvidgandet av läroplikten, reformen av kontinuerligt lärande samt för beredningen av projektet Utbildning för alla, som riktar sig till småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen, och av projektet Rätt att kunna, som riktar sig till yrkesutbildningen.  

Utbildningsstyrelsen utvecklar utbildningen, småbarnspedagogiken och det livslånga lärandet samt främjar internationaliseringen. Generaldirektören leder verksamheten vid ämbetsverket och svarar för verksamhetens resultat. Tjänsten söktes av 17 personer.

Mer information: kanslichef Anita Lehikoinen, tfn 029533 0182, undervisnings- och kulturministeriet