Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Närmare 1,6 miljoner euro till projekt som främjar en motionsinriktad livsstil

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2022 10.06
Nyhet

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen har beviljat 1 554 726 euro till riksomfattande utvecklingsprojekt för en motionsinriktad livsstil. Understöd beviljades till sammanlagt 27 projekt runt om i Finland. Av projekten som beviljats stöd är 22 fortsatta projekt och fem projekt nya. Syftet med verksamheten är att öka motionen och den fysiska aktiviteten bland alla åldrar, i synnerhet bland dem som rör på sig mindre än vad som rekommenderas.

Ett mål enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är att öka befolkningens totala fysiska aktivitet. Med de riksomfattande utvecklingsunderstöden för en motionsinriktad livsstil stöds genomförandet av programhelheten I rörelse på riksnivå.

Med understöden stöds utvecklingsprojekt som riktar sig till olika ålders- och befolkningsgrupper. Med hjälp av projekten ökas befolkningens motion i enlighet med motionsrekommendationerna och tillägnandet av en motionsinriktad livsstil.

Projektet kan inriktas på enskilda målgrupper, såsom småbarnspedagogik, skolan, äldre personer och specialgrupper eller alternativt kan olika ålders- och målgrupper kombineras tematiskt, såsom motion i naturen eller familjemotion. Projektet kan också ha som huvudsakligt syfte att främja jämställdheten mellan könen eller likabehandling inom ramen för utvecklandet av en motionsinriktad livsstil.

Enligt minister Antti Kurvinen är det uppenbart att olika aktörer måste samarbeta i högre grad för att få allt fler att röra på sig mera.

– Det är glädjande att det bland de projekt som understöds finns flera samprojekt mellan olika aktörer och ett omfattande samarbete både tvärsektoriellt, mångprofessionellt och inom idrottssektorn, säger Kurvinen.

Beviljade understöd på undervisnings- och kulturministeriets webbplats

Mer information:

Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd, tfn 0295 3 30054.

Antti Kurvinen Idrott
 
Tillbaka till toppen