Hoppa till innehåll

Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott sammanträder den 13–14 maj

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 10.5.2024 10.11
Nyhet

EU-ländernas ministrar med ansvar för utbildning, ungdom, kultur och idrott sammanträder i Bryssel den 13–14 maj. Centrala teman för ministerrådet är utvecklingen av ungdomsarbetet, arvet från Europaåret för ungdomar 2022, artificiell intelligens inom utbildning, stödåtgärder till influerare som skapar onlineinnehåll, användningen av kunddata inom de kulturella och kreativa sektorerna för att förbättra publikutvecklingen, EU:s arbetsplan för idrott samt den självorganiserade idrottens bidrag till att främja en hälsosam livsstil.

Finland representeras i rådet av forsknings- och kulturminister Sari Multala och idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist.

Måndagen den 13 maj ska ministrarna med ansvar för ungdomsfrågor försöka enas om slutsatser som gäller inkluderande samhällen för ungdomar samt arvet från Europeiska ungdomsåret 2022.

Utbildningsministrarna väntas anta rekommendationer för att främja rörlighet i utbildningssyfte och godkänna slutsatser om en evidensbaserad utbildningspolitik för att förverkliga det europeiska utbildningsområdet. De kommer också att diskutera artificiell intelligens inom utbildning. I Finland beaktar man i enlighet med regeringsprogrammet bättre än för närvarande de möjligheter som artificiell intelligens och digitalisering erbjuder vid utvecklandet av utbildningssystemet.

Tisdagen den 14 maj ska kulturministrarna godkänna slutsatser om att stärka mediefärdigheterna och ett ansvarsfullt agerande hos influerare samt om datadriven publikutveckling inom de kulturella och kreativa sektorerna. Ministrarna kommer också att diskutera artificiell intelligens inom de kulturella och kreativa sektorerna.

Idrottsministrarna väntas godkänna en resolution om EU:s arbetsplan för idrott och slutsatser om den självorganiserade idrottens bidrag till en aktiv och hälsosam livsstil. Ministrarna kommer också att föra en politisk diskussion om volontärernas roll inom europeisk idrott.

Mötesmaterialet finns på den officiella webbplatsen för Europeiska unionens råd.

De offentliga delarna av mötena kan följas på ministerrådets webbplats.

Ytterligare information:
-    Ungdomsfrågor: Eija Kauniskangas, specialsakkunnig, tfn 050 5672772
-    Utbildning: Päivi Bosquet, undervisningsråd,  tfn 02953 30375
-    Kultur och audiovisuella medier: Laura Mäkelä, kulturråd, tfn 0295 330 224
-    Idrott: Satu Heikkinen, kulturråd, tfn 0295 330102