Hoppa till innehåll

Staten stöder renoveringen och anläggningen av kulturlokaler med över fem miljoner euro

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 24.4.2024 9.24
Pressmeddelande
Jyväskylä stadsteater. Bild: Finna / Aalto-universitetets arkiv.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat sammanlagt 5 134 000 euro i understöd för förvärv, anläggning och grundlig renovering av kulturlokaler 2024.

Statsunderstödet är avsett för att anlägga och bygga om lokaler som behövs i kulturverksamheten enligt lagen om kommunernas kulturverksamhet, museer och lokaler för aktörer inom scenkonst som får statsandelar samt andra konstnärslokaler med riksomfattande betydelse.

Understöd beviljades till 16 projekt. De största understöden gick till Åbo musikhus (744 000 euro), totalrenoveringen av Jyväskylä teaterhus (1 miljon euro), ombyggnaden och utvidgningen av Uleåborgs musei- och vetenskapscenter (800 000 euro), centralen för Villmanstrands museisamlingar (600 000 euro) och restaureringen och nybyggnaden av Raumo rådhus (400 000 euro).

Understödet ansöktes för sammanlagt 28 projekt, för cirka 29 miljoner euro.

I den första tilläggsbudgeten för 2024 ingår dessutom ett tilläggsanslag på 10 267 000 euro för investeringar i kulturlokaler. Av anslaget är 7 011 000 euro avsett för genomförandet av Finlands Flygmuseums nybyggnadsprojekt och tre miljoner euro för totalrenoveringen av Tammerfors teater. Anslagen beviljas för tre år. Beslut om beviljande av understöd fattas på basis av separata ansökningar.

Mer information om understöden och beviljade understöd

Mer information: Päivi Salonen, kulturråd, tfn 0295 330 281