Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Tilläggsincitament till högskolorna för att öka utbudet på öppen högskoleundervisning och stödja arbetslösas deltagande

Undervisnings- och kulturministeriet 17.9.2020 10.08 | Publicerad på svenska 18.9.2020 kl. 16.20
Nyhet

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 ingår ett anslag på sammanlagt 5 miljoner euro till yrkeshögskolorna och ett anslag på 5 miljoner euro till universiteten för att öka undervisningen inom den öppna högskolan samt för befrielse från avgifter för deltagande i detta slags studier för personer som varken deltar i utbildning eller i arbetslivet.

Med anslaget främjas en höjning av kunskapsnivån med hjälp av öppen högskoleundervisning. Målgruppen är till exempel personer som är permitterade på grund av coronakrisen, arbetslösa samt personer som inte omfattas av högskolornas examensutbildning. Ett större utbud ger fler möjligheter även för andra som på grund av coronarestriktionerna har mer tid för kompetensutveckling enligt eget val.

Av tilläggsanslaget till både yrkeshögskolorna respektive  universiteten ska minst en miljon euro var användas för befrielse från avgifter och högst fyra miljoner euro för extra incitament för att utvidga utbudet. 

Avgiftsfriheten för dem som varken deltar i arbetslivet eller utbildning genomförs genom att högskolorna ersätts för de avgifter som inte tagits ut av dessa grupper för utbildningar som inleds tidigast 1.8.2020 och slutar senast 31.12.2020. Som personer som varken deltar i utbildning eller i arbetslivet betraktas arbetslösa och permitterade.

Utbudet på öppen högskoleundervisning är koncentrerat till vissa studieområden. Inom naturvetenskap, teknik, informationsbehandling och kommunikation samt medicin vid universitet och inom teknik vid yrkeshögskolor är det begränsat. Ett utökat utbud av öppen högskoleundervisning stöds genom att högskolorna hösten 2020 betalas en tilläggsincitamentersättning för studiepoäng som avlagts inom den öppna högskoleutbildningen och som fristående studier till den del antalet sådana studiepoäng  överstiger antalet studiepoäng under föregående höst. Tilläggsincitamentet för ovan nämnda studieområden är 100 euro per studiepoäng och för övriga områden 50 euro per studiepoäng.

Mer information

Direktör Birgitta Vuorinen, tfn 0295 330 335
Unervisningsrådet Ilmari Hyvönen, tfn 0295 330 117

Tillbaka till toppen