Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Tjänsten Träffa en forskare introducerar vetenskap och forskning i grundskolor och läroanstalter på andra stadiet

Undervisnings- och kulturministeriet 10.3.2020 9.10 | Publicerad på svenska 11.3.2020 kl. 11.08
Nyhet

Tjänsten Träffa en forskare, som samordnas av Nuorten Tiedeakatemia, får också i fortsättningen stöd från undervisnings- och kulturministeriet. I tjänsten kan lärare kontakta forskare som kan fungera som stöd på lektionerna och hjälpa eleverna att fördjupa sig i de teman som behandlas. Forskarbesöken sker med hjälp av avgiftsfria och allmänt använda videosamtalstjänster.

Till tjänstens forskarpool hör i detta nu över 220 forskare som representerar många olika vetenskapsområden. Antalet vetenskapsområden ökar kontinuerligt i takt med att forskarpoolen utvidgas. Denna gratistjänst kan användas på olika håll i Finland - det behövs bara en nätuppkoppling och en dator.

Tjänsten Träffa en forskare testades framgångsrikt 2019 och nu fortsätter tjänsten i form av ett tvåårigt projekt. Av responsen från ett stort antal användare framgår att 85 procent var positiva till tjänsten. Tjänsten fick särskilt beröm för att den är lätt att använda. Såväl lärare som forskare har önskat att tjänsten ska fortsätta. Lärarna var nöjda med att forskarna bröt mot forskaryrkets stereotyper, gjorde de behandlade ämnen mångsidigare och gav nya perspektiv. Enligt forskarna var växelverkan med skolorna givande. De berättade också hur barnen ibland kom med överraskade frågor. En video om användarerfarenheterna kan ses på Nuorten Tiedeakatemias Youtube-kanal.

Tjänsten bidrar på ett effektivt och enkelt sätt till undervisnings- och kulturministeriets mål att göra Finland till ett ledande land inom inspirerande och modernt lärande. Genom tjänsten stödjer man också barns och ungas studieväg till arbetslivet.

Tjänsten ger forskare en enkel kanal till social interaktivitet. I synnerhet forskare som befinner sig i början av sin karriär får värdefull erfarenhet som brobyggare mellan forsknings- och skolvärlden. Samtidigt får forskarna också möjlighet att utveckla sina kunskaper i vetenskapskommunikation.

Man kan ansluta sig till tjänsten genom att fylla i en enkel webblankett på Nuorten Tiedeakatemias webbplats. På blanketten berättar läraren närmare vilken lektion eller kurs besöket gäller, när besöket önskas och hur gamla elever det är fråga om. Därefter letar Nuorten Tiedeakatemia reda på en lämplig forskare i forskarpoolen och presenterar forskaren och läraren för varandra. Forskaren och läraren kommer överens om en exakt tidpunkt för det virtuella besöket samt om  övriga detaljer.

Mer information: Johanna Ketola, vetenskapssekreterare, Nuorten Tiedeakatemia, [email protected]

Webbplatsen Träffa en forskare
Erfarenheter av tjänsten
Video om tjänsten

Tillbaka till toppen