Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Utbildningen av samiskspråkig social- och hälsovårdspersonal finansieras med närmare två miljoner euro

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2022 12.04
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har beslutat att finansiera projekt som leds av Uleåborgs universitet och Lapplands yrkeshögskola för utbildning av samiskspråkig personal inom social- och hälsovården och för utveckling av utbildningen.

Målet med finansieringen är att förbättra tillgången på samiskspråkig personal och det kunnande om samekulturen som behövs inom social- och hälsovårdstjänsterna. Projekten svarar mot de behov inom social- och hälsovården som lyfts fram i slutrapporten av arbetsgruppen för utveckling av undervisningen i de samiska språken och undervisningen på samiska

Tiden för att ansöka om finansiering gick ut i slutet av september 2022. Det kom in två ansökningar inom utsatt tid, av vilka båda uppfyllde ansökningskriterierna. Båda projekten som finansieras genomförs i samarbete mellan högskolor.

Projektet för utbildning i samiska språk och kultur för social- och hälsovården (2023–2026), som genomförs i samarbete mellan Uleåborgs universitet och Lapplands universitet, finansieras med 1 000 000 euro. Projektet för en gemensam utveckling av kultursensitiv utbildning för social- och hälsovårdstjänster för samer, som leds av Lapplands yrkeshögskola, finansieras med 918 634,93 euro. Projektet genomförs i samarbete mellan Lapplands yrkeshögskola, Uleåborgs yrkeshögskola och Diakoniyrkeshögskolan. Båda projekten förutsätter också samarbete med berörda parter.

Mer information: Marjo Vesalainen, undervisningsråd, tfn 0295 330 352

 
Tillbaka till toppen