Hoppa till innehåll

Utkast till flerårig plan för användning av forsknings- och utvecklingsfinansiering på remiss

arbets- och näringsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 8.5.2024 9.13
Pressmeddelande

Arbetet med att bereda en plan för användning av finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) för de följande åtta åren har utförts på bred basis. Undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet ordnar nu en remissbehandling om utkastet till plan från den 8 till den 24 maj 2024.

Regeringen har som mål att höja FoU-utgifternas andel från nuvarande knappa tre procent till fyra procent av BNP före 2030. I enlighet med detta mål och den gällande FoU-finansieringslagen ökar statens FoU-finansiering till 1,2 procent av BNP före 2030, förutsatt att den privata sektorns insatser täcker två tredjedelar av FoU-utgifterna.

Syftet med större FoU-satsningar är att förbättra produktiviteten och konkurrenskraften och på så sätt stödja långsiktig ekonomisk tillväxt och stärka välfärdssamhällets finansieringsbas. Statens FoU-finansiering kommer att ökas med cirka 280 miljoner euro per år jämfört med utgångsnivån 2023.

Petteri Orpos regering har förbundit sig att genomföra FoU-finansieringslagen, och därmed också till det parlamentariskt överenskomna målet att höja FoU-utgifternas andel till fyra procent av BNP före 2030. Målet fastställdes under förra valperioden.

Begäran om utlåtande

Mer information:

  • Maija Lönnqvist, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 105
  • Erja Heikkinen, direktör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 101
  • Harri Länsipuro, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 305
  • Riina Vuorento, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 363