Hoppa till innehåll

Utlysning av försöks- och innovationsunderstöd inom programmet Finland i rörelse

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2024 10.13
Pressmeddelande

Finland i rörelse är ett förvaltningsövergripande program på statsrådsnivå som inletts av regeringen. Syftet med programmet är att öka motionerandet i alla åldersgrupper. Genom utlysningen av understöd för försök och innovationer söker man nya metoder för att främja fysisk aktivitet.

Undervisnings- och kulturministeriet har utlyst försöks- och innovationsunderstöd inom programmet Finland i rörelse för tiden 1.8.2024-31.12.2025. Det huvudsakliga syftet med understödet är att öka befolkningens fysiska aktivitet. Ansökningstiden börjar den 23 april 2024 och går ut den 28 maj 2024 kl. 16.15.

I ansökan om understöd betonas nya försök och innovationer som kan kopieras och med hjälp av vilka man får människor att röra på sig mer. I utlysningen riktas särskild uppmärksamhet mot målgrupper som rör på sig lite samt mot ökad fysisk aktivitet i vardagen.

Försöket och innovationen kan genomföras i olika verksamhetsmiljöer. Det kan gälla till exempel gång och cykling, friluftsliv, användning av naturen för rekreation, frivillig eller organiserad motion, kommunikation, arbetsliv eller äldres och familjers vardag.

Understöd kan beviljas registrerade sammanslutningar och stiftelser för allmännyttig verksamhet, kommuner, samkommuner eller högskolor. Understöd kan dock inte direkt beviljas juridiska personer som bedriver verksamhet i bolagsform (begränsningen gäller inte högskolor), idrotts- och motionsföreningar eller andra lokala registrerade föreningar. Understöd kan inte heller beviljas privatpersoner.

Projekten uppmuntras till samarbete mellan flera aktörer för att öka den fysiska aktiviteten. I projektet kan man samarbeta med till exempel idrotts- och motionsföreningar och andra lokala föreningar samt företag.

Totalt finns högst 3,7 miljoner euro att dela ut som understöd.

Närmare uppgifter om ansökan finns i utlysningen.

Mer information:
Minttu Korsberg, generalsekreterare, programmet Finland i rörelse
[email protected] 0295 330 018

Tommi Lehto, administrativ medarbetare
[email protected], tfn  0295 330 007
 

Idrott Programmet Finland i rörelse