Hoppa till innehåll

Utredning: Kulturturismen är en viktig del av både den nationella och regionala turismen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 4.7.2024 10.06
Nyhet

Utredningen av kulturturismens inverkan, som ingår i Färdplanen för den nationella utvecklingen av kulturturismen, visar att kulturturismen har en positiv inverkan på verksamhetsförutsättningarna och livskraften för regionala aktörer inom kultur och turism. För att öka branschens positiva inverkan krävs ett mer omfattande samarbete mellan aktörerna inom kultur och turism.

I utredningen analyseras betydelsen av kultur som en del av turismen i olika regioner. Begreppet kultur ges en bred definition utifrån färdplanen och anses omfatta bland annat olika konst- och kulturbranscher, kulturarv och kulturmiljöer. Utredningen har gjorts av Owal Group Oy under våren 2024, baserat på ett uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet.

Utredningen visar att kultur är den huvudsakliga orsaken att resa för 40 procent av de turister som reste i Finland. För majoriteten av turister är kultur dessutom minst en delorsak till beslutet att göra en resa. Även om regionernas kulturutbud och efterfrågan på kultur bland turister kan variera har kulturturism allmänt sett en liknande betydelse i olika delar av landet. Då man utvecklar kulturturismen lönar det sig att använda den egna regionens styrkor.

Det finns än så länge otillräckligt med kunskap om hur kultur och turism samverkar med varandra och vilka fördelar som finns att få av denna samverkan. Ett första steg för att identifiera kulturturismens betydelse skulle vara att lägga upp mål och systematiskt analysera styrkorna i regionen. Mätningen av kulturturismens betydelse och indikatorerna bör gärna utgå från regionens styrkor och identifierade mål i regionens politik för turism, kultur och livskraft.

Som utvecklingsbehov identifierades behovet att utveckla samarbetet mellan aktörer inom kultur och turism samt mellan kulturella destinationer. För att uppnå större inverkan måste man identifiera vilken betydelse olika aktörer har som delar av det gemensamma ekosystemet kultur och turism. Dessutom behövs en förståelse av hur dessa aktörer kan dra nytta av varandra.

Kulturturismens betydelse för regionen beskrivs enligt utredningen bäst på basis av så utförlig information som möjligt om vad resenärer har gjort eller upplevt under sin resa. Detta skulle förutsätta samarbete mellan de regionala aktörerna inom kultur och turism och ett samordnat system för insamling av data.

Dataunderlaget kan utökas via exempelvis besökarenkäter för destinationer eller evenemang, intervjuer av resenärer eller webbaserade turistenkäter och turismplattformar.

Utredningen av kulturturismens inverkan

Färdplanen för den nationella utvecklingen av kulturturismen

Mer information:

Emma Harju, kulturråd, Undervisnings- och kulturministeriet, [email protected], tfn 029 533 0134

Jeremias Kortelainen, verkställande direktör, Owal Group Oy, [email protected], tfn 040 758 5893