Hoppa till innehåll

​​​​​​Justitieministeriets förslag till statsbudgeten för 2024

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.8.2023 11.35
Pressmeddelande

För justitieministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 1,2 miljarder euro för 2024, vilket är ungefär 135 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för innevarande år. Tillägget riktas bland annat till att skärpa straffen och till rättsvårdens resurser.

Rättsvårdens resurser stärks

Ett tillägg på sammanlagt 30 miljoner euro föreslås för att avhjälpa det finansieringsunderskott inom rättsvården, som konstaterades i redogörelsen för rättsvården. Tillägget fördelas mellan myndigheterna inom justitieministeriets förvaltningsområde.

För att minska anhopningen av ärenden och behandlingen av dem föreslås dessutom ett tillägg på 7 miljoner euro för domstolarna och ett tillägg på 1 miljon euro för Åklagarmyndigheten.

Straffen skärps

I enlighet med regeringsprogrammet föreslås ett tilläggsanslag på 12 miljoner euro för att skärpa straffen, varav 1 miljon euro riktas till beredningen av kriminalpolitiken vid justitieministeriet och 11 miljoner euro till att stärka verksamhetsförutsättningarna för Brottspåföljdsmyndigheten innan den beräknade ökningen av antalet fångar. För förebyggandet av ungdomsbrottslighet föreslås ett tilläggsanslag på 1 miljon euro.

Andra betydande anslagsökningar

Enligt regeringsprogrammet ska regeringspropositionen om sametingslagen överlämnas till riksdagen före utgången av 2023. De föreslagna ändringarna medför ett behov av tilläggsresurser på uppskattningsvis 600 000 euro i sametingets anslag från och med nästa år.

År 2024 ordnas både presidentval och Europaparlamentsval. För förrättandet av valen föreslås ett tillägg på 23 miljoner euro. De totala kostnaderna för dessa val är cirka 43 miljoner euro.
Sanktionerna till följd av kriget mellan Ryssland och Ukraina orsakar ett exceptionellt resursbehov som bedöms fortsätta. Ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner euro föreslås för Utsökningsverket för det fortsatta genomförandet av sanktionerna.

Regeringen förhandlar om statsbudgeten vid sina budgetförhandlingar den 19–20 september. Budgetpropositionen behandlas i statsrådet den 9 oktober.

Justitieministeriets förslag till statsbudgeten för 2024 
Finansministeriets förslag till budgetproposition för 2024

Ytterligare information:
Jonna Ijäs, specialmedarbetare, tfn 0295 150 189, [email protected]
Tapio Tuomisto, specialmedarbetare, tfn 0295 150 247, [email protected]
Tapio Laamanen, avdelningschef, tfn 0295 150 290, [email protected]
Sanna Appelberg, ledande sakkunnig, tfn 0295 150 167, [email protected]