Hoppa till innehåll

Ändringar i lagstiftningen om terroristbrott träder i kraft i början av 2022

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 11.23
Pressmeddelande

Straffbarheten för deltagande i en terroristgrupps verksamhet utvidgas till att omfatta att en person sköter en uppgift som är väsentlig för en terroristgrupps terroristiska brottsliga verksamhet.

Att sköta en väsentlig uppgift kan till exempel gå ut på att delta i en terroristgrupps väpnade verksamhet, att ombesörja gruppens aktionsberedskap eller att ge religionsutbildning eller ideologisk utbildning som sporrar till eller på annat sätt främjar terroristbrott.

Ett nytt terroristbrott som blir straffbart är offentlig uppmaning som har anknytning till terroristbrott. Offentliga uppmaningar kan spridas med hjälp av massmedier eller sociala medier eller med hjälp av folksamlingar eller offentliga tillställningar.

Att finansiera terroristbrott och resor i syfte att begå ett terroristbrott blir också straffbara i större utsträckning än för närvarande. Dessutom ändras bestämmelserna om hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information och vissa andra bestämmelser som gäller terroristbrott.

Republikens president stadfäste i dag de lagändringar som gäller terroristbrott. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2022.

Ytterligare information: Janne Kanerva, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 176, [email protected]