Hoppa till innehåll

Demokratin och barns och ungas deltagande stärks – arbetsgrupp har tillsatts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2023 12.18
Pressmeddelande

Justitieministeriet tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att bereda och samordna ett nationellt program för att främja demokrati och deltagande. Arbetsgruppens mandatperiod går ut den 17 april 2027.

Statsminister Petteri Orpos regering har som mål att stärka demokratin, delaktigheten och förtroendet i samhället. Arbetsgruppen har för avsikt att lägga fram förslag särskilt om främjande av valdeltagandet, stärkande av barns och ungas delaktighet, utvecklande av demokrati- och människorättsfostran samt stärkande av en god diskussionskultur.

Arbetsgruppen består av företrädare för olika ministerier. Ordförande är avdelningschef Johanna Suurpää från justitieministeriet och vice ordförande direktör Henni Axelin från undervisnings- och kulturministeriet. Avsikten är att programmet som arbetsgruppen berett ska godkännas som statsrådets principbeslut 2024.  

Mer information:
Johanna Suurpää, arbetsgruppens ordförande, avdelningschef, justitieministeriet, tfn 0295 150 534, [email protected] 
Henni Axelin, arbetsgruppens vice ordförande, direktör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 205, [email protected]  

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram