Hoppa till innehåll

Förslag till ändring av bestämmelserna om villkorlig frigivning av fångar på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2024 13.49
Pressmeddelande

Vid justitieministeriet har det i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering färdigställts ett lagförslag om skärpning av systemet för villkorlig frigivning.

Enligt lagförslaget ska endast fångar som avtjänar sitt första fängelsestraff kunna friges efter att ha varit i fängelse en kortare kvotdel av sitt straff än normalt. Återfallsförbrytare däremot ska inte friges villkorligt förrän de har varit i fängelse den längre kvotdel som föreskrivs i lag, oberoende av hur lång tid som förflutit från deras tidigare fängelsestraff. En fånge ska alltså inte längre kunna betraktas som förstagångsförbrytare på nytt efter en viss tid utan brott.

Syftet med förslaget är att ändra systemet för villkorlig frigivning så att det är allmänt godtagbart och begripligt samt trovärdigt och rättvist. Ändringen innebär att straffsystemet skärps. Efter ändringen kommer Finlands lagstiftning att till denna del bättre motsvara lagstiftningen om villkorlig frigivning i andra länder.

Lagen föreslås träda i kraft vid ingången av 2025. Bestämmelserna ska tillämpas på brott som begås efter lagens ikraftträdande. Ändringen ska också gälla dem som dömts till övervakningsstraff i stället för ovillkorligt fängelsestraff och på vilka tillämpas motsvarande bestämmelser om villkorlig frigivning som i fråga om fångar.

Förslaget till ändring av bestämmelserna om villkorlig frigivning av fångar är på remiss fram till den 8 maj.

Ytterligare upplysningar: Mirja Salonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 072, [email protected]

Utlåtande.fi
 

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram