Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Användarna nöjda med förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

Justitieministeriet 5.9.2018 11.16
Nyhet

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst togs i bruk i juni och sedan dess har allmänheten och organisationer kunnat sköta sina ärenden med dessa domstolar elektroniskt. Användarna har varit nöjda med tjänsten som gör skötseln av ärenden snabbare och smidigare.

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst har fått ett mycket positivt mottagande, berättar specialsakkunnig Sami Aalto.

- Tjänsten har redan nu använts i flera hundra ärenden. Enligt användarna är tjänsten tydlig och lätt att använda.

Via e-tjänsten kan allmänheten och olika organisationer sköta alla sina skriftliga ärenden, t.ex. lämna in besvär eller ansökningar, sända dokument till domstolen, svara på domstolens begäran om kompletteringar, ställa frågor och ta emot domstolens beslut.

E-tjänsten används vid förvaltningsdomstolarna, försäkringsdomstolen, marknadsdomstolen och vid högsta förvaltningsdomstolen.

Lättare att sköta ärenden

Tjänsten underlättar skötseln av ärenden i och med att dokumenten inte längre behöver skickas på papper. Detta innebär att man inte heller behöver kopiera dokument och skicka dem med posten. Ärendet kan behandlas snabbare när kommunikationen sker elektronisk och besluten inte längre behöver hämtas på posten. 

E-tjänsten finns på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv och användarna identifierar sig i tjänsten via Suomi.fi-identifikationen antingen med bankkoder, elektroniskt id-kort eller med mobilcertifikat.

Målet är att e-tjänsten ska bli den främsta kanalen för kommunikation med förvaltnings- och specialdomstolarna.

Vid förvaltnings- och specialdomstolarna behandlas årligen omkring 30 000 ärenden, av vilka en stor del gäller enskilda medborgare. Ärendena gäller bland annat invandring, social trygghet, beskattning och byggande.

Ytterligare information:

Tuula Kivari, projektchef, tfn 029 51 50546, fö[email protected]

Sami Aalto, specialsakkunnig, tfn 029 51 50325, [email protected]

[email protected]

Tillbaka till toppen