Hoppa till innehåll

Regeringen begränsar tillfälligt fordringsägares rätt att försätta företag i konkurs

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2020 13.52
Pressmeddelande

Regeringen har lämnat ett lagförslag för att begränsa fordringsägarens rätt att yrka på att ett företag ska försättas i konkurs. Coronavirusepidemin orsakar många företag ekonomiska svårigheter som för de flesta inte blir bestående. Syftet med lagförslaget är att hjälpa så många företag som möjligt att klara av de ekonomiska svårigheter som coronavirusutbrottet förorsakat.

– Det är viktigt att undvika så kallade onödiga konkurser. En del livskraftiga och välmående företag har hamnat i temporära betalningssvårigheter på grund av coronaepidemin. Vanligtvis leder detta till konkurs. Med de ändringar vi nu gör ger vi företagen tid att klara sig förbi dessa krävande tider utan att de behöver lägga ner verksamheten, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

En förutsättning för konkurs är insolvens. I konkurslagen antas ett företag vara insolvent om det inte har betalat sin skuld inom en vecka efter att det har fått en uppmaning att betala skulden. I och med lagändringen är detta inte längre möjligt. Insolvensen ska ha varat en längre tid för att borgenären i fortsättningen ska kunna lämna in en konkursansökan.

Ändringen förväntas också påverka indrivningsföretagens verksamhet och begränsa användningen av konkurshot vid indrivning. På så sätt tryggas att fordringsägare inte använder betalningsuppmaning med hot om konkurs när de driver in fordringar av företag som har råkat i svårigheter på grund av coronaepidemin.

Lagen träder i kraft så snart som möjligt och gäller till och med den 31 oktober 2020.

Ytterligare information:

Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]

Mari Aalto, lagstiftningsråd, tfn 029 515 0502, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)