Hoppa till innehåll

Husbolagens tillgänglighet och hållbart boende ska främjas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2022 13.24
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i lagen om bostadsaktiebolag för att underlätta ändringsarbeten som förbättrar tillgängligheten och främjar hållbart boende. Reformen är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Enligt propositionen ska aktieägare i husbolag i fortsättningen ha rätt att på egen bekostnad göra ändringar som förbättrar tillgängligheten också i de gemensamma utrymmena i den byggnad eller fastighet som bolaget besitter. Dessutom ska den aktieägare som har genomfört ändringen, på samma sätt som i fråga om övriga ändringsarbeten, svara för driftskostnaderna, underhållet och avlägsnandet av en ändring som blivit onödig.

Ändringar som förbättrar tillgängligheten kan till exempel vara ett elektroniskt öppningssystem för ytterdörren och en ramp vid ingången eller bättre belysning i allmänna utrymmen och vid ingången. Enligt propositionen ska bolagsstyrelsen eller disponenten på förhand underrättas om ändringsarbetet, och ändringen får inte orsaka kostnader eller annan olägenhet för bolaget eller andra aktieägare.

Dessutom föreslår regeringen att det i gamla husbolag i fortsättningen ska vara lättare att fatta beslut som främjar hållbart boende. Enligt förslaget kan det gamla bolagets bolagsstämma i fortsättningen genom majoritetsbeslut besluta om reformer som främjar hållbart boende i samma takt som sådana reformer införs vid nybyggen. Sådana reformer kan vara till exempel nya innovationer och tjänster inom den lokala energiproduktionen.

Ändringarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

Mer information: Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 074, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)