Hoppa till innehåll

Justitieminister Meri: Skyddet av personuppgifter bör kunna förbättras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2024 10.55
Pressmeddelande

"Vid justitieministeriet arbetar vi för att känsliga personuppgifter ska skyddas ännu bättre. Dataintrånget vid Helsingfors stad är ett hemskt exempel på en händelse som inte borde få inträffa", säger justitieminister Leena Meri.

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering inleddes vid justitieministeriet redan i december 2023 en utredning som syftar till att de administrativa påföljdsavgifter som påförs för överträdelse av dataskyddsbestämmelserna ska utsträckas till att gälla även myndigheter. För närvarande kan sådana avgifter påföras endast privata aktörer. Enligt EU:s dataskyddsförordning har varje medlemsstat prövningsrätt i fråga om detta. 

Vid justitieministeriet bereds nu ett förslag till statsrådet om att inleda en utredning av en så kallad exceptionell händelse med anledning av det omfattande dataintrånget vid Helsingfors stad. Utredningen ska göras av en utredningskommission som med stöd av lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser tillsätts i anslutning till Olycksutredningscentralen. Utredningskommissionen fullgör sitt uppdrag självständigt och oberoende. 

Vid en olycksutredning letar man inte efter skyldiga, utan man analyserar händelserna och de faktorer som lett till dem. En sådan utredning resulterar i information och rekommendationer som kan hjälpa till att förhindra att liknande fall händer igen. 

Justitieministeriet kommer också att utreda möjligheterna att förbättra målsägandens ställning vid omfattande it-brott. Avsikten är dessutom att utreda hur åklagarens arbetsbörda kan minskas i så kallade mammutmål, såsom dataintrånget vid Vastaamo. 

Mer information: 
Dataskyddsreglering: Tia Möller, enhetschef, tfn 0295 150 105, [email protected]
Utredning av exceptionella händelser: Tapio Laamanen, avdelningschef, tfn 0295 150 290, [email protected]
Målsägandens ställning: Ville Hinkkanen, avdelningschef, tfn 0295 150 165, [email protected]