Hoppa till innehåll

Lagändringar som gäller vapenbrott på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.4.2024 13.52
Pressmeddelande

En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet har berett lagförslag om vapenbrott för att genomföra skrivningarna i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. Straffen för de nuvarande vapenbrotten blir strängare. Dessutom föreskrivs det om hantering av skjutvapen för allvarlig brottslig verksamhet som ett nytt brott.

Medförande av ett olovligt skjutvapen på allmän plats eller i ett trafikmedel fogas till gärningar som innebär grovt skjutvapenbrott. Dessutom ska minimistraffet för alla grova skjutvapenbrott enligt förslaget höjas till fängelse i två år.

Maximistraffet för innehav av farligt föremål höjs till fängelse i två år och maximistraffet för innehav av föremål som lämpar sig för att allvarligt skada någon annan höjs till fängelse i ett år.

Enligt förslaget ska det föreskrivas om hantering av skjutvapen för allvarlig brottslig verksamhet som ett nytt brott för vilket straffet är fängelse i högst fyra år. Till exempel utlåning eller överlåtelse av ett skjutvapen till en organiserad kriminell sammanslutning eller försök att göra det anses i fortsättningen som ett sådant brott. Vid utredning av det nya brottet får också teleavlyssning användas.

Avsikten med förslagen är att de straff som döms ut bättre ska motsvara hur klandervärda och allvarliga brotten är och att straffbestämmelserna om vapenbrott ska vara  heltäckande. Genom förslagen strävar man också efter att förhindra nya brott och i anslutning till detta särskilt att skydda liv och hälsa på ett mer effektivt sätt.

Lagförslagen är på remiss fram till den 7 juni.

Ytterligare information:
Jussi Matikkala, enhetschef, tfn 0295 150 486, [email protected]
Janne Kanerva, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 176, [email protected]

Arbetsgruppsbetänkande om ändringen av bestämmelserna om vapenbrott 

Utlåtande.fi 

Till det andra stycket i pressmeddelandet har tillfogats ordet ”olovligt” den 25 april 2024 kl. 8.10.​​​​​​​

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram