Hoppa till innehåll

Minister Meri: Rättsvårdens funktionsförmåga tryggas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2024 14.14
Pressmeddelande

Planen för de offentliga finanserna 2025–2028 som statsrådet beslutade om i dag medförde inga betydande ändringar i anslagen för justitieministeriets förvaltningsområde. Under justitieministeriets huvudtitel uppgår anslagen för ramperioden till cirka 1,2 miljarder.

– Regeringen vill sörja för Finlands yttre och inre säkerhet och rättsvårdens funktionsförmåga. Därför är besparingarna som riktas till justitieministeriet mindre än de som i snitt drabbar den övriga statsförvaltningen och de riktas så att rättsvårdens funktionsförmåga inte försämras. Vi gör till exempel inte avkall på målen för ökningen av antalet domare, åklagare eller fångvaktare, betonar justitieminister Leena Meri
 
Rambeslutet innehåller en tilläggsbesparing på 7,9 miljoner euro i omkostnaderna för justitieministeriets förvaltningsområde och en tidigareläggning av en besparing på 2,8 miljoner för 2025. Därtill minskar anslaget för understöd med en fjärdedel, vilket ger en besparing på 3,5 miljoner euro. Den tidigare överenskomna produktivitetsbesparingen inom justitieministeriets förvaltningsområde är 7,2 miljoner euro 2025, 7,5 miljoner euro 2026 och 17,7 miljoner euro från och med år 2027. 

Tilläggsfinansiering har redan tidigare anvisats för att trygga rättsvården. Finansieringen enligt redogörelsen för rättsvården, som togs in i regeringens rambeslut, och tillägget till den som överenskommits i regeringsprogrammet, uppgick till sammanlagt 75 miljoner euro. Avsikten är att de nya besparingarna i så liten utsträckning som möjligt ska riktas till målen i redogörelsen för rättsvården. Besparingarna genomförs i första hand genom att effektivisera förvaltningens verksamhet och användningen av lokaler samt genom att utveckla tillvägagångssätt som förbättrar produktiviteten.
 
Besparingarna enligt rambeslutet är planerade i budgeten för 2025 och i ramen för 2026–2029.

Plan för de offentliga finanserna 2025–2028 (Publikationsarkivet Valto)

Ytterligare information: 
Tapio Laamanen, avdelningschef, tfn 0295 150 290, [email protected]
Sanna Appelberg, enhetens chef, tfn 02951 50167, [email protected]
Annika Hoffrén, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 301 6399, [email protected]