Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår att distansförbindelser används i större utsträckning för att göra rättegångar smidigare

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2024 13.32
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att det införs fler möjligheter att använda distansförbindelser vid rättegångar. Syftet är att förbättra tillgången till rättslig prövning, öka flexibiliteten i rättegångarna och minska fördröjningar av rättegångar.

I propositionen föreslås att det införs bestämmelser om distansrättegångar som sker helt utan rättegångssal. Parterna och domstolens ledamöter deltar i en distansförhandling via videolänk. Det nya förfarandet är i första hand avsett för förberedelse- och tvångsmedelssessioner.

Det blir lättare att ta upp bevisning via en videoförbindelse. Dessutom föreslås att ett vittne som uteblivit från en rättegång i vissa situationer ska kunna höras per telefon för att undvika att rättegången ställs in.

Regeringen föreslår också att en part ska kunna förordnas att delta i en rättegång via videolänk. Detta kan göras till exempel om säkerheten vid rättegången annars äventyras. 

De föreslagna ändringarna gäller de allmänna domstolarna och delvis marknadsdomstolen och arbetsdomstolen. Det är redan nu mycket vanligt att använda distansförbindelser vid rättegångar, men genom regleringen införs fler möjligheter att använda distansförbindelser och den splittrade regleringen blir enhetligare. 

Propositionen baseras på det som står i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering, vars mål är att påskynda och göra processerna smidigare samtidigt som rättsskyddet och de grundläggande fri- och rättigheterna beaktas. Detta görs bland annat genom att öka användningen av elektroniska förfaranden och distansförbindelser. 

Mer information:  
Johannes Koskenniemi, specialsakkunnig, tfn 0295 150 163, [email protected]